Ombyggnationen av Skären 9

I slutet av 2020 färdigställdes om- och påbyggnadsprojektet av Skären 9 där 2 våningsplan och totalt ca 3 100 kvm har tillkommit.

Vid Norrmalmstorg i City, i korsningen mellan Smålandsgatan och Norrlandsgatan, ligger fastigheten Skären 9. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1917. Den befintliga byggnaden uppfördes 1984 och advokatbyrån Vinge har varit hyresgäst i fastigheten sedan dess. 

De senaste åren har vår fastighet Skären 9 genomgått en gedigen förvandling. Byggnaden har fått två nya våningsplan med strålande utsikt över Norrmalmstorg och Nybroviken. Och givit plats för fler hyresgäster med vårt coworking-koncept Cecil. Fastigheten erbjuder toppmoderna kontor och butiker i ett mycket attraktivt läge.