Vad vi erbjuder

Hos Hufvudstaden får du möjlighet att arbeta med ca 150 engagerade kollegor i centrala Stockholm och Göteborg. Tillsammans driver vi en hållbar stadsutveckling. Här kan du läsa om vad vi erbjuder dig som medarbetare hos oss.

Hufvudstaden är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med 29 fastigheter. Vi erbjuder våra kunder attraktiva kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och Göteborg.

Vill du jobba på ett värderingsdrivet företag där kunden står i centrum har du kommit rätt. Hos Hufvudstaden arbetar vi med att utveckla hållbara arbetsplatser, handelsplatser och stadsmiljöer.

Engagerade, kompetenta, serviceinriktade och nöjda medarbetare är en förutsättning för att lyckas med våra uppdrag.

 

Hufvudstaden som arbetsgivare

Hos Hufvudstaden strävar vi efter att ge medarbetarna stimulerande arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling.

Vår ambition är att Hufvudstaden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska vara stolta över att jobba hos oss och vi ska attrahera, rekrytera och behålla nya talanger.

Hufvudstadens kultur präglas av starkt medarbetarengagemang och tydliga värderingar som genomsyrar allt vi gör. Våra kärnvärden är kvalitet, ärlighet, lyhördhet och engagemang.

Läs mer om våra kärnvärden

Vi utvärderar kontinuerligt hur vi upplevs som arbetsgivare genom medarbetarundersökningar. År efter år har vi legat högt i mätningen vilket är ett tecken på att medarbetarna trivs och är motiverade. Vi gör också regelbundna hälsokartläggningar för att säkra att våra medarbetare mår bra.

Läs mer om våra medarbetarundersökningar.

En arbetsmiljö att trivas i

Att verka för en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs är viktigt för oss på Hufvudstaden. Medarbetarna ska må bra, trivas och ha möjligheter att utvecklas.

Vi har ett värdeskapande arbetssätt där kontoret är vår utgångspunkt och samlingsplats. I de roller där det passar erbjuder vi även möjlighet till ett flexibelt arbetssätt och att arbeta på distans.

Vi arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet. Målet är att alla medarbetare oavsett kön, etnicitet eller funktionsvariationer erbjuds lika utvecklingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om vår syn på mångfald och jämställdhet.

Hälsa, välmående och balans är viktiga ledord. Vi erbjuder friskvårdsaktiviteter och vi arbetar förebyggande genom regelbundna hälsokontroller och massage på arbetsplatsen. Här läser du mer om vilka förmåner du som medarbetare har.

Vi satsar på din utveckling

Vi vill att våra medarbetare växer och utvecklas tillsammans med oss. Genom nya utmaningar växer medarbetarna inom bolaget samtidigt som de får en bredare kunskap om våra olika verksamhetsområden. Hos oss finns det goda möjligheter till vidareutveckling och intern rekrytering, både på medarbetarnivå och chefsnivå.

Mer information om karriärvägar och kompetensutveckling hittas här.

Vi tar socialt ansvar

Vi stödjer Stadsmissionen för att bidra till en bättre situation och bättre levnadsvillkor för de socialt utsatta i våra närmiljöer.

Vi är vänföretag till Rädda Barnen. Som vänföretag ger vi vårt stöd till att fler barn får en trygg barndom och en bra framtid.