Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2019 års slut till 27 200. Institutioner och företag med innehav om 100 000, eller fler, aktier ägde tillsammans 182 353 817 aktier motsvarande 88,4 procent av totalt utestående aktier och 96,7 procent av antalet röster. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2019 till 28,4 procent av totalt antal utestående aktier.

 

.
Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 23 609 86,8 3 572 204 1,7
1 000  - 9 999 3 094 11,4 6 907 852 3,3
10 000  - 99 999 366 1,3 10 688 323 5,0
100 000  -   131 0,5 185 097 554 87,6
Utestående aktier    27 200 100,0 206 265 933 97,6
Hufvudstaden     5 006 000 2,4
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail