Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2018 års slut till 24 079. Institutioner och företag med innehav över 100 000 aktier ägde tillsammans 181 127 905 aktier. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2018 till 28,0 procent av antalet utestående aktier.

 

.
Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 20 464 85,0 3 415 454 1,6
1 000  - 9 999 3 090 12,8 6 981 654 3,3
10 000  - 99 999 393 1,6 11 800 183 5,6
100 000  -   132 0,6 184 068 642 87,1
Utestående aktier    24 079 100,0 206 265 933 97,6
Hufvudstaden     5 006 000 2,4
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail