Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2023 års slut till 33 113. Institutioner och företag med innehav om 100 000 aktier, eller fler, ägde tillsammans 177 372 772 aktier motsvarande 87,7 procent av totalt antal utestående aktier och 96,7 procent av antalet röster. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2023 till 20,0 procent av totalt antal utestående aktier.

Ägarstruktur per 31 december 2023

Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 29 322 88,6 4 328 512 2,1
1 000  - 9 999 3 313 10,0 7 381 891 3,5
10 000  - 99 999 378 1,1 10 207 055 4,8
100 000  - 100 0,3 180 389 475 85,4
Utestående aktier  33 113 100,0 202 306 933 95,8
Hufvudstaden     8 965 000 4,2
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden

 

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail