Hållbarhetsplan

Hufvudstaden arbetar aktivt och långsiktigt för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Detta gör vi genom att minimera vårt negativa avtryck, framtidssäkra vår affär och samarbeta med kunder och leverantörer.

FN:s globala utvecklingsmål är världens karta till, och definition av, en hållbar utveckling. På Hufvudstaden använder vi de globala målen för att förstå hur vi bättre kan bidra till den utvecklingen.
Hufvudstaden och FN:s globala mål

Minimera

Vi ska minimeravårt avtryck

Klimatförändringarna är en av vår tids största samhällsfrågor. Staden och dess miljöer håller många av nycklarna för att klara omställningen till en mer hållbar värld. Det handlar både om att klimatanpassa byggnader för ett förändrat klimat, och om att utveckla lösningar som minskar eller helt tar bort klimatpåverkan.

Framtidsäkra

Vi ska framtidssäkravåra fastigheter

För att säkra vår affär för framtiden kommer vi att förvalta våra hus och verksamheter med ett långsiktigt perspektiv. Därför har vi utvecklat en guide till en framtidssäkrad affär som ser till att hållbarhetsperspektivet finns med i alla beslut vi fattar.

Samarbeta

Samarbeten skaparhållbara miljöer

Våra investeringar är långsiktiga och våra fastigheter ofta anrika. Samtidigt är våra kunder dynamiska och i ständig förändring. I mötet däremellan skapar vi tillsammans levande och hållbara miljöer i hjärtat av staden.