Hållbarhet

Hos Hufvudstaden är hållbarhet en grundpelare i allt vi gör. Vi tar ekonomiskt och socialt ansvar och utvecklar långsiktiga, miljöanpassade och klimatsmarta lösningar. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners arbetar vi för en hållbar stadsutveckling i Stockholm och Göteborg.

Vi arbetar aktivt med att effektivisera användningen av energi och göra goda val för miljön. Här är exempel på några av de effektiviseringar vi har gjort under det senaste året.
Energi och klimat

Intressentdialog

Hufvudstadens viktigaste intressenter är våra hyresgäster, medarbetare, ägare, leverantörer och samhället. Läs om de nyckelfrågor som är viktiga för dem.

Vårahållbarhetsmål

Hufvudstaden ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. För att uppnå vår vision har vi våra hållbarhetsmål till hjälp.

Nätverk ochsamarbeten

Vi påverkar branschen i hållbarhetsfrågor genom att aktivt medverka i olika organisationer och föreningar.

Här hittar du våra hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail