Nätverk och samarbeten

Hufvudstaden samarbetar med olika partners för en hållbar utveckling. Detta är några av de nätverk och samarbeten som Hufvudstaden deltar i.

Sweden Green Building Council

Hufvudstaden är medlem i föreningen Sweden Green Building Council. Föreningen har till uppgift att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Här följer vi utvecklingen i energi- och hållbarhetsfrågor, samt miljöcertifiering. Vi är aktiva och deltar exempelvis i Certifieringsnämnden.

Byggvarubedömningen

Hufvudstaden har en aktiv roll och sitter med i styrelsen för Byggvarubedömningen. Det är fastighetsbranschens gemensamma verktyg för miljöbedömning av byggvaror i byggande och förvaltning. Hufvudstadens mål är att endast miljögranskade och godkända byggvaror används i våra projekt.

BELOK – Beställargruppen Lokaler

Hufvudstaden är en av deltagarna i Beställargruppen Lokaler (BELOK).

BELOK är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 21 av Sveriges största kommersiella fastighetsägare. BELOKS uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter.

Fastighetsbranschens initiativ för hållbara leverantörsled

Hufvudstaden har tillsammans med flera kommersiella fastighetsägare i Stockholmsregionen utvecklat initiativet FIHL (Fastighetsbranschens initiativ för hållbara leverantörsled) med mål att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus. Initiativets syfte är att utveckla en samordnad process och enat tillvägagångssätt för effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer i fastighetsbranschen. Läs mer om initiativet här.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail