Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.


Kommersiella fastighetsägare i Göteborg CBD

I Göteborg CBD uppgår kontorsytan till ungefär 0,8 miljoner kvm. Hufvudstaden är den fjärde största kommersiella fastighetsägaren i Göteborg CBD med en uthyrningsbar yta för samtliga lokalslag om 105 000 kvm.

 

Största fastighetsägare i Göteborg CBD
  Uthyrbar area, kvm
Vasakronan 336 000
Wallenstam 231 000
Balder 159 000
Hufvudstaden 105 000
Bygg-Göta Göteborg 91 000
Platzer 82 000

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail