Hållbarhetsmål

Hufvudstaden tar ansvar för ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Det gör vi bland annat genom att arbeta aktivt med våra hållbarhetsmål.

Vision

Hufvudstaden ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete

I vårt hållbarhetsarbete tar vi ansvar för både ekonomisk, miljömässig och social utveckling. För att nå våra hållbarhetsmål använder vi oss av Hufvudstadens miljöpolicy.

Hufvudstadens hållbarhetsarbete följer principerna enligt FN:s Global Compact.
Arbetet drivs utifrån vår uppförandekod och våra uppsatta hållbarhetsmål.

Läs mer om FN:s Global Compact principer.

Våra hållbarhetsmål

2020 ska vi ha minskat vår energianvändning med 30 procent i förhållande till 2010.

2020 ska vi ha minskat koldioxidutsläppen från drift av fastigheterna med 90 procent i förhållande till 2010.

En större andel av Hufvudstadens fastigheter ska miljöcertifieras när vi bygger om och bygger nytt.

Vi ska minska den totala mängden avfall, och så stor andel av avfallet som möjligt ska återvinnas eller återanvändas.

Fler av våra hyresgäster teckna Gröna hyresavtal så vi gemensamt bidrar till en bättre miljö.

Vi ska ha branschens nöjdaste kunder.

Vi ska eftersträva jämställdhet i verksamheten.

Hufvudstaden ska vara en attraktiv arbetsplats och ha branschens mest professionella och engagerade medarbetare.

Utfall 2019

Vi jobbar aktivt för att nå våra hållbarhetsmål och vi följer upp och utvärderar
dem kontinuerligt.

Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2019.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post

Johanna Pettersson

Hållbarhetskoordinator

08-762 91 08

Skicka e-post