Hållbarhetsmål

Hufvudstaden tar ansvar för ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Det gör vi bland annat genom att arbeta aktivt med våra hållbarhetsmål.

Vision

Hufvudstaden ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är ett ansvarsfullt och ambitiöst hållbarhetsarbete en
framgångsfaktor och förutsättning för vår fortsatta affär och vi arbetar aktivt och långsiktigt för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. För att nå våra hållbarhetsmål använder vi oss av Hufvudstadens miljöpolicy.

Hufvudstadens hållbarhetsarbete följer principerna enligt FN:s Global Compact.
Arbetet drivs utifrån vår uppförandekod och våra uppsatta hållbarhetsmål. Våra klimatmål och åtagande om minskade utsläpp har blivit validerade av Science Based Target initiative (SBTi).

Läs mer om FN:s Global Compact principer.

Våra hållbarhetsmål

Minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från förvaltning och byggprojekt.

Fastigheterna ska framtidssäkras för klimatförändringar.

Öka andelen grön finansiering.

Aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja. Våra huvudleverantörer ska bedömas årligen.

Nollvision mot allvarliga arbetsplatsolyckor.

Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.

Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 16% senast 2025.

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

Klimatpåverkande utsläpp från projektutveckling ska halveras senast 2030.

 

Utfall hållbarhetsmål

Vi jobbar aktivt för att nå våra hållbarhetsmål och vi följer upp och utvärderar dem kontinuerligt.

Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2023.
Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2022.
Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2021.
Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2020.
Läs om utfallet av hållbarhetsmål för 2019.

 

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail