Återköp av aktier

Sedan årsstämman 2003 har styrelsen haft stämmans mandat om att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier. Mandatet förnyades vid årsstämman 2019. Totalt innehav av egna aktier per den 31 december 2019 uppgick till 5 006 000 A-aktier, motsvarande 2,4 procent av samtliga emitterade aktier.

Återköp av aktier per 31 dec 2019, miljoner aktier

  Totalt antal aktier Eget innehav Övriga ägare
Per 1 januari 2019 211,3 5,0 206,3
Återköpta aktier - - -
Per 31 dec 2019 211,3 5,0 206,3

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail