Återköp av aktier

Sedan årsstämman 2003 har styrelsen haft stämmans mandat om att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier. Mandatet förnyades vid årsstämman 2020. Totalt innehav av egna aktier per den 31 mars 2020 uppgick till 5 006 000 A-aktier, motsvarande 2,4 procent av samtliga emitterade aktier.

Återköp av aktier per 31 mars 2020, miljoner aktier

  Totalt antal aktier Eget innehav Övriga ägare
Per 1 januari 2020 211,3 5,0 206,3
Återköpta aktier - - -
Per 31 mars 2020 211,3 5,0 206,3

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail