Återköp av aktier

Sedan årsstämman 2003 har styrelsen haft stämmans mandat om att återköpa egna aktier av serie A till högst 10 procent av samtliga aktier. Mandatet förnyades vid årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för aktieägarna och/eller möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag eller fastighet.

Totalt eget innehav per den 31 december 2023 uppgick till 8 965 000 A-aktier, motsvarande 4,2 procent av samtliga aktier. Inga återköp av aktier har skett under 2023.

På Nasdaqs hemsida hittar du information om Hufvudstadens genomförda återköp.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail