Omvandling

Omvandling av C-aktier till A-aktier.

Enligt beslut på årsstämman 2001 har i bolagsordningen intagits ett så kallat omvandlingsförbehåll. Detta innebär att C-aktieägare, som så önskar, har rätt att begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier.

För att påkalla omvandling, fyll i omvandlingsformuläret och skicka begäran till Hufvudstaden AB.