Vår kultur och värderingar

Hufvudstadens medarbetare är engagerade och tar egna initiativ. Våra värderingar, kvalitet, ärlighet, lyhördhet och engagemang, leder oss och genomsyrar allt vi gör.

Vår kultur

Hufvudstadens företagskultur präglas av ett starkt medarbetarengagemang. Vi arbetar långsiktigt och hållbart. Våra medarbetare är engagerade, kompetenta och har ett starkt kundfokus.

Vi uppmuntrar medarbetarna till att bidra till att utveckla vår organisation och vårt erbjudande. Vi har en tydlig och väl förankrad värderingsgrund, som genomsyrar allt vi gör.

Våra värderingar

Värderingarna är vårt viktigaste verktyg för att leda medarbetarna i riktning mot företagets vision och mål. De är också en förutsättning för ett ansvarsfullt företagande. Våra kärnvärden är: kvalitet, ärlighet, lyhördhet och engagemang.

Läs mer om vår värderingsgrund här.

Kontakt

Ulrika Frisk

Chef HR

Skicka mail