Miljöanpassat byggande

Vi tar ansvar för att bygga och utveckla på ett hållbart, långsiktigt och miljöanpassat sätt. Hufvudstaden testar hela tiden ny teknik, med målet att minska energianvändningen och värna om miljön.

Vi bygger och utvecklar långsiktigt

Hållbarhet är viktigt för oss på Hufvudstaden. Vi är medvetna om att vår bransch står för en stor del av samhällets totala energianvändning och klimatutsläpp. Med vår kunskap och innovationsförmåga vill vi driva utvecklingen när det gäller miljöanpassat byggande.

Tillsammans med resten av branschen vill vi verka för att vi bygger och utvecklar på ett hållbart, långsiktigt och miljöanpassat sätt.

Först och främst siktar vi mot att skapa långsiktiga och flexibla lösningar. Det vi bygger ska kunna återanvändas för att undvika slöseri med resurser när en hyresgäst flyttar ut eller när en ny flyttar in. Vi gör ett aktivt val av stilrena produkter med tidlös design som löper mindre risk att behöva bytas ut med tiden.

Hufvudstaden testar hela tiden ny teknik, med målet att minska energianvändningen. Bland annat moderniserar vi tekniska system för att effektivisera energianvändningen, jobbar med värmeåtervinning och installerar solceller i delar av våra fastigheter.

Hufvudstadens miljöprogram

För att säkerställa att Hufvudstadens miljökrav uppfylls och att miljöpåverkan minimeras har Hufvudstaden tagit fram ett miljöprogram. Miljöprogrammet beskriver de mål och krav som entreprenörer och leverantörer är ansvariga för att uppfylla när de arbetar åt Hufvudstaden. Här kan du ta del av Hufvudstadens miljöprogram.

Initiativ för miljöanpassat byggande

Hufvudstaden tar en aktiv roll i olika organisationer som verkar för en hållbar byggbransch. Nedan är några exempel på vad vi gör.

Byggvarubedömningen

Hufvudstaden har en aktiv roll i Byggvarubedömningen.
Byggvarubedömningen är det branschledande verktyget för miljöbedömning av byggvaror i byggande och förvaltning. Målet för Hufvudstaden är att endast miljögranskade och godkända byggvaror används. På så sätt bygger vi långsiktigt och hållbart för kommande generationer.

Avfallshantering

Ökad återvinning av avfall är en prioriterad hållbarhetsfråga, både för Hufvudstaden och för våra hyresgäster. Vi arbetar aktivt med att minska, återvinna och återanvända avfallet i våra fastigheter och i våra byggprojekt.

Hufvudstadens mål är att minska den totala mängden avfall i våra fastigheter och i våra projekt. Så stor del av avfallet som möjligt ska återvinnas eller återanvändas. Läs mer om avfallshantering.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail