Vår historia


Ivar Kreuger grundar Hufvudstaden i september 1915. Affärsidén är att bygga och förvärva fastigheter i centrala lägen och redan två år senare har Hufvudstaden blivit Sveriges största fastighetsbolag.

Våra första hundra år har varit en bra början och vi kan konstatera att Kreuger i mångt och mycket hade rätt. Vi har fortsatt i hans anda och förvaltar och utvecklar fastigheter för kontor och retail, med absoluta topplägen i Stockholm och i Göteborg.

Hufvudstadens hundraårsjubileum 2015

Hufvudstaden har genom åren brottats med två världskrig, hårda statliga regleringar, rivningsraseri, depressioner och börsras. Men tack vare en sund ekonomi har bolaget ofta tagit chansen till viktiga förvärv just i svåra tider när ingen annan velat köpa. Med ett långsiktigt perspektiv har man dessutom kunnat vänta några decennier på den sista pusselbiten i kvarteret.

Följ med på färden genom Hufvudstadens första sekel!