Introduktion till Hufvudstaden

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Fastighetsbolaget grundades 1915 och äger idag totalt 29 fastigheter.

Företaget är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen. 

Kvalitet, service och långsiktighet

Företaget står för hög kvalitet, personlig service och långsiktighet, både i förvaltning och utveckling av egna kommersiella fastigheter på Stockholms och Göteborgs bästa marknadsplatser. 

Vårt mål är att bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft och varumärken genom att tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för deras verksamhet. Vi erbjuder framgångsrika företag centrala lägen, hållbara lokaler och möjlighet att växa i våra fastigheter.

Våra hyresgäster

Hufvudstadens kontorshyresgäster verkar ofta inom branscher som bank och finans, juridik, management och IT samt medier och reklam.

Hållbarhet

Hållbarhet är en grundpelare i allt vi gör. Vi tar ekonomiskt och socialt ansvar och utvecklar långsiktiga, miljöanpassade och klimatsmarta lösningar. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners arbetar vi för en hållbar stadsutveckling i Stockholm och Göteborg.

Koncernen

Inom koncernen ingår AB Nordiska Kompaniet som äger varumärket NK med varuhus i Stockholm och Göteborg samt NK Retail som driver cirka 40 avdelningar motsvarande cirka 25 procent av antalet avdelningar i varuhusen.