Tips för ett bättre inomhusklimat

En bra arbetsmiljö är grunden för att medarbetarna ska trivas och jobba bra. Oftast är det bara små justeringar av temperatur, ljus och luft som behövs för att förbättra klimatet och därmed trivseln.

Ventilation

Alla lokaler är ventilerade med kyld och värmd luft från en central ventilationsanläggning.

Ventilationsaggregaten är normalt avstängda på nätter och helger av miljöskäl. Därför finns det ibland en knapp för fläktstart kallad ”övertidstimer” i lokalerna. Där kan du starta ventilationen vid behov.

I mötesrum och konferensrum finns ofta möjlighet att få mer ventilation och kyla genom en tryckknapp märkt ”forcerad ventilation”.

Där det finns fönsterbänkar med ventilationsgaller är det viktigt att inte blockera tilluftsflödet med till exempel pärmar och papper.

Om ovanstående justeringar inte ger den ventilation eller temperatur du vill är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Värme och kyla

Värme och kyla regleras centralt i fastigheten med hänsyn till utetemperaturen. Vanligtvis kan du även justera värme och kyla själv i dina lokaler. Det sitter termostater i rummen med ett vred som kan justeras mot varmt eller kallt.

Det som uppfattas som dålig luft eller brist på syre beror ofta på att det är lite för varmt i lokalen. Kontrollera då hur eventuella termostater är inställda.

Luften i kontoren kan ibland uppfattas som torr. På grund av risk för mögeltillväxt tillsätts inte fukt i ventilationen. Växter och akvarium kan höja luftfuktigheten på ett naturligt sätt.

Markiser

För att minska värmebelastningen ifrån solens värmestrålning har Hufvudstaden markiser på ett flertal fastigheter. Neddragna markiser är det effektivaste sättet att hantera solvärmen genom fönster. Markisernas skugga gör det även lättare att läsa på datorskärmen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att ta in markiserna vid blåst eller minusgrader.

Vid fel på markiserna kontaktar du vår kundservice.

Persienner

Persiennerna ansvarar hyresgästen själv för.
Hufvudstaden hjälper gärna till med lösningar och solskyddsprodukter.

Kontakt

Kundservice

Ann-Mari Boström, Lars Orrvik och Maria Johansson.

08-762 90 10 & 031-710 21 00

Skicka e-post