Ramverk för gröna obligationer

Hufvudstaden har ett ramverk för gröna obligationer med syfte att finansiera gröna fastigheter samt projekt inom klimatomställning och hållbarhet.

Ramverket ger Hufvudstaden möjlighet att emittera gröna obligationer under MTN-programmet, med tillägget att emissionslikviden enbart används för finansiering av de projekt och tillgångar som omfattas av ramverket för gröna obligationer.

Hufvudstadens gröna ramverk bygger på Green Bond Principles och har genomgått en oberoende utvärdering av Cicero Shades of Green som utfärdat en second opinion med betyget ”Medium Green” avseende de gröna villkoren samt ”Excellent” avseende styrningen.  

Dokument för Grön finansiering

Hufvudstadens ramverk för gröna obligationer. 
Second Opinion, (CICERO)
Hufvudstaden investerarpresentation grönt ramverk 2021

Investerarrapport 2023

Investerarrapport 2023-12-31

Revisorns rapport 2023-12-31

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail