Fastighetsmarknaden

En jämförelse med andra större fastighetsbolag visar att Hufvudstaden återfinns bland de mest koncentrerade bolagen, både vad gäller fastighetsbestånd och geografisk placering.

Stockholm

I Stockholm äger och förvaltar Hufvudstaden totalt 24 fastigheter, samtliga belägna i de mest attraktiva och centrala delarna av staden. Fastigheterna inrymmer högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler där framgångsrika företag erbjuds bedriva sin verksamhet.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Stockholm här.

Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Göteborg här.

Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden var, trots viss ekonomisk avmattning, stark under 2019. Goda finansieringsmöjligheter på en väl fungerande kapitalmarknad tillsammans med låga räntenivåer, stigande hyror för främst kontor samt en attraktiv avkastningsnivå i förhållande till andra placeringsalternativ medförde ett rekordstort intresse att förvärva fastigheter.

Läs mer om transaktionsmarknaden här.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail