Fastighetsmarknaden

En jämförelse med andra större fastighetsbolag visar att Hufvudstaden återfinns bland de mest koncentrerade bolagen, både vad gäller fastighetsbestånd och geografisk placering.

Stockholm

I Stockholm äger och förvaltar Hufvudstaden totalt 24 fastigheter, samtliga belägna i de mest attraktiva och centrala delarna av staden. Fastigheterna inrymmer högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler där framgångsrika företag erbjuds bedriva sin verksamhet.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Stockholm här.

Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Göteborg här.

Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden var mycket stark under 2021 med en transaktionsvolym som uppgick till cirka 370 mdkr. Det är den högsta årliga omsättningen någonsin. Omsättningen påverkades av flera konsolideringar och förvärv av fastighetsbolag. Möjligheten till finansiering var god, både på kapitalmarknaden och genom bankfinansiering. Internationella investerare stod för cirka 15 procent av omsättningen. De fastighetstyper som främst omsattes var bostäder, kontor, logistik/lager och samhällsfastigheter.

Läs mer om transaktionsmarknaden här.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail