Största aktieägarna

Den största ägaren var vid 2018 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,4 procent av antalet utestående aktier och 1,3 procent av rösterna.
  Serie A,
antal aktier
Serie C,
antal aktier
Totalt
antal aktier
Utestående aktier, %
Kapital       Röster
Emitterade aktier, %
Kapital      Röster
L E Lundbergföretagen 85 200 000 8 177 680 93 377 680 45,3 88,1 44,2 87,6
State Street Bank
and Trust
13 156 306 0 13 156 306 6,4 1,3 6,3 1,3
JP Morgan Fonder 10 793 778 0 10 793 778 5,2 1,1 5,1 1,1
AMF Fonder 9 081 137 0 9 081 137 4,4 0,9 4,3 0,9
BNY Mellon Fonder 8 118 479 0 8 118 479 3,9 0,8 3,8 0,8
Citi Bank 8 111 458 0 8 111 458 3,9 0,8 3,8 0,8
Fjärde AP-fonden 5 546 595 0 5 546 595 2,7 0,5 2,6 0,5
BNP Paribas 5 127 287 0 5 127 287 2,5 0,5 2,4 0,5
SEB Fonder 3 342 149 6 3 342 155 1,6 0,3 1,6 0,3
Övriga aktieägare  49 513 680 97 378 49 611 058 24,1 5,7 23,5

5,7

Utestående aktier  197 990 869 8 275 064 206 265 933 100,0 100,0 97,6 99,5
Hufvudstaden  5 006 000   5 006 000     2,4 0,5
Samtliga emitterade
aktier
202 996 869 8 275 064 211 271 933     100,0 100,0
Röstetal
(exkl eget innehav)
197 990 869 827 506 400 1 025 497 269        
Röstetal
(inkl eget innehav)
202 996 869 827 506 400 1 030 503 269

 

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail