Största aktieägarna

Den största ägaren var vid 2023 års slut L E Lundbergföretagen AB med 47,2 procent av totalt antal utestående aktier och 88,6 procent av rösterna. Näst störst var AMF med 9,6 procent av antalet utestående aktier och 1,9 procent av rösterna.

De största ägargrupperna per 31 december 2023

  Serie A,
antal aktier
Serie C,
antal aktier
Totalt
antal aktier
Utestående aktier, %
Kapital        Röster
Emitterade aktier, %
Kapital        Röster
L E Lundbergföretagen 87 311 335 8 177 680 95 489 015 47,2 88,6 45,2 87,9
AMF 19 500 000 0 19 500 000 9,6 1,9 9,2 1,9
State Street Bank and Trust 8 946 697 0 8 946 697 4,4 0,9 4,2 0,9
BNY Mellon 4 570 761 0 4 570 761 2,3 0,5 2,2 0,4
JP Morgan Chase Bank 4 506 431 0 4 506 431 2,2 0,4 2,1 0,4
Familjen Lundberg inklusive bolag 3 522 419 66 325 3 588 744 1,8 1,0 1,7 1,0
BNP Paribas, Luxemburg 2 759 313 0 2 759 313 1,4 0,3 1,3 0,3
Spiltan Aktiefond 2 492 712 0 2 492 712 1,2 0,2 1,2 0,2
Norges Bank 2 428 790 0 2 428 790 1,2 0,2 1,2 0,2
Handelsbanken Fonder 2 179 371 0 2 179 371 1,1 0,2 1,0 0,2
Skogstornet 2 050 000 0 2 050 000 1,0 0,2 1,0 0,2
Övriga aktieägare  53 768 378 26 721 53 795 099 26,6 5,6 25,5 5,5
Utestående aktier  194 036 207 8 270 726 202 306 933 100,0 100,0 95,8 99,1
Hufvudstaden 8 965 000   8 965 000     4,2 0,9
Samtliga emitterade aktier 203 001 207 8 270 726 211 271 933     100,0 100,0
Röstetal (exkl eget innehav)  194 036 207 827 072 600 1 021 108 807        
Röstetal (inkl eget innehav) 203 001 207 827 072 600 1 030 073 807        

 

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail