Största aktieägarna

Den största ägaren var vid 2021 års slut L E Lundbergföretagen AB med 46,8 procent av totalt antal utestående aktier och 88,5 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 4,7 procent av antalet utestående aktier och 0,9 procent av rösterna.

De största ägargrupperna per 31 december 2021

  Serie A,
antal aktier
Serie C,
antal aktier
Totalt
antal aktier
Utestående aktier, %
Kapital        Röster
Emitterade aktier, %
Kapital        Röster
L E Lundbergföretagen 85 200 000 8 177 680 93 377 680 46,2 88,4 44,2 87,7
State Street Bank
and Trust
10 246 327 0 10 246 327 5,1 1,0 4,8 1,0
JP Morgan Fonder 9 795 068 0 9 795 068 4,8 1,0 4,6 0,9
BNY Mellon Fonder 9 286 828 0 9 286 828 4,6 0,9 4,4 0,9
Citi Bank 7 729 487 1 7 729 488 3,8 0,8 3,7 0,8
BNP Paribas 3 965 995 0 3 965 995 2,0 0,4 1,9 0,4
RBC Investor Services 2 520 062 0 2 520 062 1,2 0,2 1,2 0,2
Fjärde AP-fonden 2 460 319 0 2 460 319 1,2 0,2 1,2 0,2
The Northern Trust Company 2 258 782 0 2 258 782 1,1 0,2 1,1 0,2
Övriga aktieägare  60 572 179 94 205 60 666 384 30,0 6,9 28,7 6,8
Utestående aktier  194 035 047 8 271 886 202 306 933 100,0 100,0 95,8 99,1
Hufvudstaden 8 965 000   8 965 000     4,2 0,9
Samtliga emitterade aktier 203 000 047 8 271 886 211 271 933     100,0 100,0
Röstetal (exkl eget innehav)  194 035 047 827 188 000 1 021 223 647        
Röstetal (inkl eget innehav) 203 000 047 827 188 000 1 030 188 647

 

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail