Största aktieägarna

Den största ägaren var vid 2019 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,2 procent av antalet utestående aktier och 1,2 procent av rösterna.
  Serie A,
antal aktier
Serie C,
antal aktier
Totalt
antal aktier
Utestående aktier, %
Kapital       Röster
Emitterade aktier, %
Kapital      Röster
L E Lundbergföretagen 85 200 000 8 177 680 93 377 680 45,3 88,1 44,2 87,6
State Street Bank
and Trust
12 736 286 0 12 736 286 6,2 1,2 6,0 1,2
JP Morgan Fonder 10 771 841 0 10 771 841 5,2 1,0 5,1 1,0
Citi Bank 9 190 255 1 9 190 256 4,4 0,9 4,3 0,9
BNY Mellon Fonder 7 798 980 0 7 798 980 3,8 0,7 3,7 0,7
AMF Fonder 6 950 604 0 6 950 604 3,4 0,7 3,3 0,7
Fjärde AP-fonden 6 897 367 0 6 897 367 3,3 0,7 3,3 0,7
BNP Paribas 4 995 784 0 4 995 784 2,4 0,5 2,4 0,5
Länsförsäkringar 3 686 474 0 3 686 474 1,8 0,4 1,7 0,4
Övriga aktieägare  49 763 278 97 383 49 860 661 24,2 5,8 23,6

5,8

Utestående aktier  197 990 869 8 275 064 206 265 933 100,0 100,0 97,6 99,5
Hufvudstaden  5 006 000   5 006 000     2,4 0,5
Samtliga emitterade
aktier
202 996 869 8 275 064 211 271 933     100,0 100,0
Röstetal
(exkl eget innehav)
197 990 869 827 506 400 1 025 497 269        
Röstetal
(inkl eget innehav)
202 996 869 827 506 400 1 030 503 269

 

Källa: Euroclear Sweden

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail