Utfall av hållbarhetsmål 2021

Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål. De hjälper oss att styra i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Här berättar vi hur det gick för oss under 2021.

Hållbarhetsmål och utfall

Mål Utfall 2021

Nolltolerans mot allvarliga arbetsplatsolyckor.

2 allvarliga arbetsplatsolyckor.

Framtidssäkrade fastigheter för klimatförändringar.

Påbörjad djupanalys av fastigheternas klimatrisker.

100% hållbarhetsbedömda huvudleverantörer.

77% hållbarhetsbedömda leverantörer.

40-60% jämställd organisation alla yrkeskategorier.

 

76% kvinnor och 24% män.

Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden deltar i Fastighetsbarometerns årliga undersökning av kundnöjdhet bland kontorshyresgäster. I årets NKI undersökning placerade vi oss på förstaplats i kategorin Storbolag och andra plats av samtliga bolag.

Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med minst 16% mellan 2019-2025.

Totalt har energianvändningen minskat 11% sedan 2019.

Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025.

För att uppnå målet ska klimatpåverkande utsläpp minskas till 0. Sedan 2019 har utsläppen minskat med 39%

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

Idag är 72% av beståndet certifierat. Under året har Skären 9, Pumpstocken 10 och Grönlandet Södra 11 certifierats enligt BREEAM.

All nyfinansierings ska vara grön.

Ramverk lanserat, första gröna obligationen emitterad.

Halverade utsläpp inom projektutveckling jämfört med 2019 senast 2030.

Beräkning pågår.

 
 

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail