Utmärkelser

Hufvudstaden deltar i den globala hållbarhetsstudien GRESB samt utmärker sig i den internationella hållbarhetsredovisningen EPRA. Enligt dessa två är Hufvudstaden branschledande inom hållbarhet.

GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark

Hufvudstaden deltar i ett flertal hållbarhetsundersökningar, däribland Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Enligt undersökningen är Hufvudstaden branschledande inom hållbarhet.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) sBPR gör varje år en global genomgång av hållbarhetsarbetet i fastighetsbolag och fonder. Genomgången utgår från vad investerare och branschen anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

Hufvudstadens resultat

Hufvudstaden deltog för första gången i undersökningen 2018 och nådde då ett väldigt bra resultat. Vi tilldelades utmärkelsen GRESB 5 Stars som är ett erkännande för att vara en branschledare inom hållbarhet. 2019 har vi ökat ytterligare från 83 till 86 i score (medel 71), något vi är mycket stolta över. Genom att delta i den globala studien har vi också fått en bra benchmark för fortsatt utveckling av vårt hållbarhetsarbete.

Det här är ett väldigt roligt kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete håller hög kvalitet. Vi har fortsatt höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och jag är stolt över att Hufvudstaden just nu genomför flera stora utvecklingsprojekt, där stor vikt läggs vid förbättrad miljöprestanda, högre teknisk standard samt effektiva och flexibla planlösningar.”

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Läs mer om GRESB och 2019 års resultat här.

 

EPRA - European Public Real Estate Association

Utmärkelsen EPRA (European Public Real Estate Association) sBPR är ett internationellt pris som arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom hållbarhetsrapportering.

Hufvudstaden stolt silvermedaljör i EPRA

Priset mäter hur väl vi står oss i EPRAs rekommendationer för hållbarhetsrapportering i fastighetsbranschen. Silver Award är något vi är extra glada över eftersom vi lägger stor vikt vid en hållbar verksamhet och att det är EPRA som tittat på oss och ger oss högt betyg visar att vi står oss bra jämfört med andra fastighetsbolag.

"Vi är otroligt glada för den fina placeringen, säger Hållbarhetschef Karl Wall. Att vi tål att jämföras med internationella företag visar att vårt hårda arbete gett resultat. Nästa år siktar vi på att bli ännu bättre.”

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post

Johanna Pettersson

Hållbarhetskoordinator

08-762 91 08

Skicka e-post