Grönt hyresavtal

Gör ett bra val och teckna ett grönt hyresavtal med Hufvudstaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en bättre miljö.
Miljöarbete, Hufvudstaden

Ett enkelt val för en bättre miljö

Tillsammans med våra hyresgäster vill vi på Hufvudstaden arbeta för ett mer hållbart samhälle. Därför erbjuder vi gröna hyresavtal. Det innebär att du som hyresgäst samarbetar med Hufvudstaden för att välja klimatsmarta, energieffektiva och hållbara lösningar.

Att teckna ett grönt hyresavtal är enkelt. Det är en bilaga till det vanliga hyresavtalet. Med det gröna hyresavtalet skapar vi förutsättningar för att ha en löpande dialog kring miljöfrågor. Vi skapar en strategi för bland annat minskad energianvändning och förbättrad avfallshantering. Tillsammans gör vi skillnad för miljön.

Alla vinner på grönt hyresavtal

När du tecknar ett grönt hyresavtal får du en överblick av vad som är ditt
ansvar som hyresgäst, vad som är Hufvudstadens ansvar och vad som är ett gemensamt ansvar. Vi kommer överens om ett aktivt hållbarhetsarbete som båda vinner på. Bland ser vi över följande områden för att tillsammans minska miljöpåverkan:

  • Smartare användning av energi
  • Bättre miljö inomhus
  • Miljökrav på material
  • Källsortering av avfall
  • Grön el

Teckna ett grönt hyresavtal

Är du en hyresgäst hos oss idag och är intresserad av att teckna ett grönt hyresavtal? Välkommen att kontakta din förvaltare.

Vill du veta mer om grönt hyresavtal går det också bra att kontakta vår miljörådgivning genom att skicka e-post till Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef.

Är du inte hyresgäst idag men är intresserad av att bli det? Tveka inte att ta kontakt med våra medarbetare på uthyrningen för mer information.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail