Energi och klimat

Hufvudstaden arbetar miljömedvetet och hållbart. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som följs upp regelbundet.

Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att arbeta klimatsmart och minska våra klimatutsläpp. Samtidigt har vi till uppgift att informera och uppmuntra våra hyresgäster till att välja hållbara och energieffektiva lösningar.

Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som vi följer upp regelbundet. Vi vill även bidra till det svenska miljömålet om ett fossilfritt Sverige år 2045.

Läs mer om våra hållbarhetsmål här.

Ett klimatsmart läge - mitt i city

Hufvudstaden har en unik fördel – vår verksamhet finns enbart centralt i två
storstäder, Stockholm och Göteborg. Vi har egen drift av våra fastigheter och
gångavstånd till våra hyresgäster. Vi har inga egna servicebilar och vårt beroende
av biltransporter kan hållas ner till ett minimum.

Det är lätt för våra medarbetare att komma till jobbet med kollektivtrafik, eftersom fastigheterna ligger centralt med många kommunikationsmöjligheter. Alla våra möten kan också oftast hållas centralt. Det är även nära till affärer och lunchställen, vilket också minskar behovet av transporter.

Alla dessa fördelar gäller också för våra hyresgäster – även de sitter centralt med
allt vad det innebär.

Vi gör ständigt effektiviseringar

Eftersom Hufvudstaden har som affärsidé att äga sina fastigheter långsiktigt har det alltid funnits en drivkraft att hålla dem i så bra trim som möjligt. Minskad energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här spelar våra egna drifttekniker och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem dagligen.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera användningen av energi och göra goda val för miljön. Det här är exempel på några av de effektiviseringar vi har gjort under det senaste året:

  • Vi har byggt om undercentralerna i kvarteren Rannilen, Pumpstocken och Kvasten, vilket har forbattrat fastigheternas energieffektivitet.
  • Ökat utbudet av elbilsladdare i våra publika garage. NK Parkering är nu ett av de parkeringshus i Sverige som erbjuder flest laddplatser.
  • Vi investerar i energieffektiv teknik med smartare styrning. Vi kommer även att installera nya och mer effektiva värme- och ventilationssystem samt solceller på taket.
  • Vi arbetar med flera mindre projekt för att kontinuerligt minska vår energianvändning. Exempelvis genom byte till LED-belysning och justering av ventilationstider.

Nya projekt under 2023 - 2024

Hufvudstadens största utvecklingsprojekt är Johanna i kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg. Kvarteret kommer att tillföras moderna, flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler samtidigt som vi skapar en ny mötesplats som stärker området Fredstan och de centrala delarna av city. I linje med Hufvudstadens hållbarhetsarbete så kommer kvarterets samtliga kontorsytor uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good alternativt Excellent. Projektet kommer pågå till årsskiftet 2025/2026.

Under 2023 påbörjades installationen av solceller på fastigheten Femman i Göteborg. Under våren 2024 kommer cirka 550 m2 solceller att vara i full drift, och vårt mål är att öka anläggningen succesivt fram till 2025. Det kommer att bli en av våra största solcellsanläggningar, med totalt 1300 m2 solceller som varje år kommer att generera cirka 240 000 kWh.

Elbilar och laddplatser

Vi erbjuder idag över 550 laddplatser i våra offentliga garage Continentalgaraget och NK Parkaden i Stockholm samt i vårt gemensamt ägda garage i Nordstan i Göteborg Bara i parkeringsgaraget NK Parkering är ungefär hälften av alla parkeringsplatser laddplatser. Därutöver erbjuder vi ett antal laddplatser i våra icke-publika garage. Dessa installeras i takt med att det efterfrågas av hyresgästerna.

I parkeringsgaragen NK Parkaden och Continentalgaraget hittas också bildelningstjänsten Aimo som har elbilar för uthyrning. Detta är en del av Hufvudstadens satsning för mer hållbara lösningar i vardagen.

I början av 2024 öppnade vi upp en ny snabbladdningsstation i NK Parkaden. Stationen har från start sex laddare som inledningsvis kommer vara exklusivt tilldelade Taxi Stockholm. När tillgången på el ökar planeras för fler snabbladdare som kan underlätta elektrifieringen av transporterna i innerstan. I och med detta har Hufvudstaden och Taxi Stockholm tecknat ett samarbetsavtal som ger taxibolagets förare exklusiv rätt att ladda sina elbilar i NK Parkaden. Laddningsstationen kommer att underlätta många taxiförares vardag då de inte behöver lämna city för att snabbt ladda sin elbil.

Energianvändning

Vi är noga med att mäta och följa upp vår energianvändning varje år. Effektiv energianvändning är en viktig komponent för att uppnå en mer hållbar fastighetsförvaltning. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla vår verksamhet för att minska energianvändningen, både genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik. Under 2023 har vi bland annat byggt om undercentralerna i kvarteren Rännilen, Pumpstocken och Kvasten, vilket har förbättrat fastigheternas energieffektivitet. Vi har även installerat solceller på fastigheten Femman. All vår elanvändning kommer från 100 procent förnybar, ursprungsmärkt el. Sedan 2019 har energianvändningen per kvadratmeter minskat med16 procent och jämfört med föregående år var minskningen 5 procent.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail