Energi och klimat

Hufvudstaden arbetar miljömedvetet och hållbart. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som följs upp regelbundet.

Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att arbeta klimatsmart och minska våra klimatutsläpp. Samtidigt har vi till uppgift att informera och uppmuntra våra hyresgäster till att välja hållbara och energieffektiva lösningar.

Vi arbetar mot uppsatta hållbarhetsmål som vi följer upp regelbundet. Vi vill även bidra till det svenska miljömålet om ett fossilfritt Sverige år 2045.

Läs mer om våra hållbarhetsmål här.

Ett klimatsmart läge - mitt i city

Hufvudstaden har en unik fördel – vår verksamhet finns enbart centralt i två
storstäder, Stockholm och Göteborg. Vi har egen drift av våra fastigheter och
gångavstånd till våra hyresgäster. Vi har inga egna servicebilar och vårt beroende
av biltransporter kan hållas ner till ett minimum.

Det är lätt för våra medarbetare att komma till jobbet med kollektivtrafik, eftersom fastigheterna ligger centralt med många kommunikationsmöjligheter. Alla våra möten kan också oftast hållas centralt. Det är även nära till affärer och lunchställen, vilket också minskar behovet av transporter.

Alla dessa fördelar gäller också för våra hyresgäster – även de sitter centralt med
allt vad det innebär.

Vi gör ständigt effektiviseringar

Eftersom Hufvudstaden har som affärsidé att äga sina fastigheter långsiktigt har det alltid funnits en drivkraft att hålla dem i så bra trim som möjligt. Minskad energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här spelar våra egna drifttekniker och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem dagligen.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera användningen av energi och göra goda val för miljön. Det här är exempel på några av de effektiviseringar vi har gjort under det senaste året:

  • I fastigheten Skären har ny teknologi från Ferroamp installerats. Systemet som går på batteri gör att vi på ett bättre sätt kan hushålla och optimera el- och effektanvändningen. Batterierna laddas via fastighetens solceller på taket.
  • På fyra år har vi tredubblat utbudet av elbilsladdare i våra publika garage. NK Parkering är nu ett av de parkeringshus i Sverige som erbjuder flest laddplatser.
  • Vi investerar i energieffektiv teknik med smartare styrning. Vi kommer även att installera nya och mer effektiva värme- och ventilationssystem samt solceller på taket.
  • Vi arbetar med flera mindre projekt för att kontinuerligt minska vår energianvändning. Exempelvis genom byte till LED-belysning och justering av ventilationstider.

Nya projekt under 2022 - 2023

Hufvudstadens största utvecklingsprojekt är Johanna i kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg . Kvarteret kommer att tillföras moderna, flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler samtidigt som vi skapar en ny mötesplats som stärker området Fredstan och de centrala delarna av city. I linje med Hufvudstadens hållbarhetsarbete så kommer kvarterets samtliga kontorsytor uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good alternativt Excellent. Projektet kommer pågå till årsskiftet 2025/2026.

Återuppbyggnaden av fastigheten Vildmannen 7 i Bibliotekstan är i ett färdigställandeskede. Fastigheten blir helt unik med den ursprungliga 120-år gamla fasaden bevarad och en toppmodern nybyggnad bakom. Ombyggnationen präglas av ett stort hållbarhetsfokus och fastigheten kommer att miljöcertifieras. De första hyresgästerna flyttar in runt halvårsskiftet 2023.

Elbilar och laddplatser

I våra offentliga garage Continentalgaraget och NK Parkaden i Stockholm samt i vårt gemensamt ägda garage i Nordstan i Göteborg erbjuder vi idag ett flertal laddplatser. Därutöver erbjuder vi ett antal laddplatser i våra icke-publika garage. Dessa installeras i takt med att det efterfrågas av hyresgästerna.

I parkeringsgaragen NK Parkaden och Continentalgaraget hittas också bildelningstjänsten Aimo som har elbilar för uthyrning. Detta är en del av Hufvudstadens satsning för mer hållbara lösningar i vardagen.

Vill du veta mer om Aimo och uthyrning av elbilar, klicka här.

Energianvändning

Vi är noga med att mäta och följa upp vår energianvändning varje år.

Här hittas tabeller över energi och klimatdata.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail