Fakturering

Här hittar du som leverantör fakturauppgifter och information om hur du fakturerar till oss.

Leverantörsfakturor ska i första hand skickas som e-faktura. Det är viktigt för oss att hanteringen av leverantörsfakturor sker på ett effektivt och säkert sätt. Om möjlighet till e-faktura inte finns kan vi ta emot e-postfaktura(PDF). 

Alla fakturor som skickas till oss ska vara ställda till rätt bolag med tillhörande referenser och information enligt Hufvudstadens allmänna villkor.

 

Hufvudstadens allmänna villkor

Hufvudstadens betalningsvillkor är 30 dagar netto. Fakturan ska vara ställd till rätt bolag med tillhörande referenser. Om någon uppgift saknas eller innehåller felaktiga uppgifter förbehåller vi oss rätten att returnera fakturan. 

Följande information ska finnas med på fakturan:

 • Bolagsnamn (ange vilket bolag det avser)
 • Fakturaadress:

    Bolagsnamn
    NK 100
    111 77 Stockholm

 • Referensperson
 • Referensmärkning*
 • Ert bolagsnamn
 • Ert organisationsnummer samt momsregistreringsnummer
 • Ert bankgiro / plusgiro / kontonummer
 • Valuta
 • Fakturatyp: faktura / kreditfaktura
 • Fakturanummer samt fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp, netto samt bruttobelopp
 • Momsbelopp samt momssatsen beloppet är baserat på
 • OCR-nummer

*Referensmärkning.
I referensmärkningen ska namn på beställaren, referensperson, framgå samt en konteringsreferens. Konteringsreferensen är en sifferkombination som anges i något av formaten konto/resultatenhet, konto/resultatenhet/projekt eller  konto/resultatenhet/projekt/spec.

Exempel:
Konto/resultatenhet – 4191/032
Konto/resultatenhet/projekt – 5920/823/320
Konto/resultatenhet/projekt/spec – 4410/410/321001/421

Det är beställarens ansvar att upplysa er om referensen vid beställning. Om konteringsreferens saknas, vänligen kontakta beställaren.

 

Fakturauppgifter

 
Bolag org-nummer gln-nummer peppol:id
Hufvudstaden AB 556012-8240 7350096800019 007:5560128240
Gbg Inom Vallgraven 3-2 AB 556724-2531 7350096800316 007:5567242531
Fastighets AB Medusa 556018-7238 7350096800323 007:5560187238
AB Nordiska Kompaniet 556008-6281 7350096800415 007:5560086281
AB  Hamngatsgaraget 556068-6601 7350096800514 007:5560686601
Parkaden AB 556085-3599 7350096800521 007:5560853599
Fastighets AB Stockholm city 556019-4358 7350096800767 007:5560194358
Cecil Coworking AB 559242-1506 7350096800569 007:5592421506

E-faktura

 • Faktura ska innehålla information enligt våra allmänna villkor.
 • Hufvudstadens VAN-leverantör är Basware.
 • Vid tekniska frågor kring e-faktura, kontakta Baswares kundsupport.

 

E-postfaktura (PDF)

 • Faktura ska innehålla information enligt våra allmänna villkor.
 • Faktura ska vara i PDF-format.
 • PDF-faktura för samtliga bolag skickas till faktura@hufvudstaden.se

 

Fakturakontakt

Har du frågor om fakturering är du välkommen att kontakta oss på faktura@hufvudstaden.se.