Fakturering

Här hittar du som leverantör fakturauppgifter och information om hur du fakturerar till oss.

Leverantörsfakturor ska i första hand skickas som e-faktura. Det är viktigt för oss att hanteringen av leverantörsfakturor sker på ett effektivt och säkert sätt. Om möjlighet till e-faktura inte finns kan vi ta emot e-postfaktura(PDF). 

Alla fakturor som skickas till oss ska vara ställda till rätt bolag med tillhörande referenser och information enligt Hufvudstadens allmänna villkor.

 

Hufvudstadens allmänna villkor

Hufvudstadens betalningsvillkor är 30 dagar netto. Fakturan ska vara ställd till rätt bolag med tillhörande referenser. Om någon uppgift saknas eller innehåller felaktiga uppgifter förbehåller vi oss rätten att returnera fakturan.

Följande information ska finnas med på fakturan:

 • Bolagsnamn (ange vilket bolag det avser)
 • Fakturaadress:

    Bolagsnamn
    FE 5769 Motkod XX
    831 90 Östersund

 • Referensperson
 • Referensmärkning*
 • Ert bolagsnamn
 • Ert organisationsnummer samt momsregistreringsnummer
 • Ert bankgiro / plusgiro / kontonummer
 • Valuta
 • Fakturatyp: faktura / kreditfaktura
 • Fakturanummer samt fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp, netto samt bruttobelopp
 • Momsbelopp samt momssatsen beloppet är baserat på
 • OCR-nummer

*Referensmärkning.
I referensmärkningen ska namn på beställaren, referensperson, framgå samt en konteringsreferens. Konteringsreferensen är en sifferkombination som anges i något av formaten konto-resultatenhet, konto-resultatenhet-projekt eller konto-resultatenhet-projekt-spec.

Exempel:
Konto/resultatenhet 4191-032
Konto/resultatenhet/projekt 5920-823-320
Konto/resultatenhet/projekt/spec 4410-410-321001-421

Det är beställarens ansvar att upplysa er om referensen vid beställning. Om konteringsreferens saknas, vänligen kontakta beställaren.

E-faktura

 • Faktura ska innehålla information enligt våra allmänna villkor.
 • Hufvudstadens VAN-leverantör är Scancloud/InExchange. Fakturans format ska vara Peppol BIS Billing 3 och eventuella bilagor ska vara i PDF-format.
 • Vid tekniska frågor kring e-faktura, kontakta Scancloud/InExchange kundsupport.
 • E-faktura ska skickas enligt fakturauppgifter i tabellen nedan.
 
Bolag Fakturaadress Org-nummer GLN-nummer Peppol:id
Hufvudstaden AB FE 5769 Motkod 01
831 90 Östersund
556012-8240 7350096800019 0007:5560128240
Gbg Inom Vallgraven 3-2 AB FE 5769 Motkod 31
831 90 Östersund
556724-2531 7350096800316 0007:5567242531
Fastighets AB Medusa FE 5769 Motkod 32
831 90 Östersund
556018-7238 7350096800323 0007:5560187238
AB Nordiska Kompaniet FE 5769 Motkod 41
831 90 Östersund
556008-6281 7350096800415 0007:5560086281
AB  Hamngatsgaraget FE 5769 Motkod 51
831 90 Östersund
556068-6601 7350096800514 0007:5560686601
Parkaden AB FE 5769 Motkod 52
831 90 Östersund
556085-3599 7350096800521 0007:5560853599
Fastighets AB Stockholm city FE 5769 Motkod 76
831 90 Östersund
556019-4358 7350096800767 0007:5560194358
Cecil Coworking AB FE 5769 Motkod 56
831 90 Östersund
559242-1506 7350096800569 0007:5592421506

E-postfaktura (PDF)

 • Faktura ska innehålla information enligt våra allmänna villkor.
 • Faktura och eventuella bilagor ska vara i PDF-format.
 • PDF-faktura ska skickas till mailadresserna enligt tabellen nedan.
Bolag Fakturaadress Org-nummer Mailadress för PDF-faktura
Hufvudstaden AB FE 5769 Motkod 01
831 90 Östersund
556012-8240 hufvudstaden@pdf.scancloud.se
Gbg Inom Vallgraven 3-2 AB FE 5769 Motkod 31
831 90 Östersund
556724-2531 gbg.inom.vallgraven@pdf.scancloud.se
Fastighets AB Medusa FE 5769 Motkod 32
831 90 Östersund
556018-7238 fastighets.medusa@pdf.scancloud.se
AB Nordiska Kompaniet FE 5769 Motkod 41
831 90 Östersund
556008-6281 nordiska.kompaniet@pdf.scancloud.se
AB  Hamngatsgaraget FE 5769 Motkod 51
831 90 Östersund
556068-6601 hamngatsgaraget@pdf.scancloud.se
Parkaden AB FE 5769 Motkod 52
831 90 Östersund
556085-3599 parkaden@pdf.scancloud.se
Fastighets AB Stockholm city FE 5769 Motkod 76
831 90 Östersund
556019-4358 fastighets.sthlmcity@pdf.scancloud.se
Cecil Coworking AB FE 5769 Motkod 56
831 90 Östersund
559242-1506 cecil.coworking@pdf.scancloud.se

 

Fakturakontakt

Notera att det endast är fakturor som ska skickas till ovan adresser. All annan post skickas som vanligt till vår ordinarie postadress. Om ni behöver hjälp eller har frågor, vänligen kontakta oss genom faktura@hufvudstaden.se eller 08-762 90 00.