Samarbeta

Samarbete med partners, kunder, leverantörer och andra intressenter är en förutsättning för hållbar utveckling. Tillsammans kan vi utveckla allt från gröna hyresavtal till goda arbetsvillkor och i förlängningen ett hållbart samhälle.

Genom SAMARBETEN skapar vi levande och hållbara miljöer som bidrar till hållbar stadsutveckling

 

Vilka är våra hållbarhetsmål för samarbete? 

  • Aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja. Våra huvudleverantörer bedömas årligen.
  • Nollvision mot allvarliga arbetsplatsolyckor.
  • Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Vad gör vi för samarbeten? 

  • Vi stärker våra samarbeten och tar en aktiv roll inom utvecklingen av vår bransch. 
  • Genom våra Gröna hyresavtal gör vi tillsammans med hyresgästen konkreta handlingsplaner som bidrar till mer hållbara och levande miljöer.
  • I samarbete med Stockholms och Göteborgs stad arbetar vi för en hållbar stadsutveckling.
  • Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer och samarbetspartners med hänseende på hållbarhet, miljöfrågor och arbetsmiljö.
  • En god och säker arbetsmiljö är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Vi utvecklar systematiskt vårt arbetsmiljöarbete. 
  • Vi identifierar och möjliggör nya samarbeten för att skapa mer hållbara affärsmodeller.
  • Vi utvecklar samarbeten och genomför aktiviteter för att skapa trygga, levande och hållbara städer.

 

Exempel på aktiviteter

Hufvudstaden samarbetar med olika partners för en hållbar utveckling. Läs mer om de nätverk och samarbeten som vi deltar i.

Så stödjer vi FN:s globala utvecklingsmål

Med våra målsättningar och aktiviteter vill vi bidra till följande av FN:s globala utvecklingsmål:

3. God hälsa och välbefinnande

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

11. Hållbara städer och samhällen

 

Ladda ner vår hållbarhetsplan och läs mer om hur vi framtidssäkrar vår verksamhet.