Utdelning

Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden.

Utdelningspolicy

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska  Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten. Under den senaste tioårsperioden har utdelningen i genomsnitt ökat med 7 procent per år.

För 2018 föreslås utdelningen uppgå till 3,70 kronor per aktie, motsvarande 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.

Utdelning och direktavkastning

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail