Utdelning

Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden.

Utdelningspolicy

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.

Till årsstämman 2024 föreslår styrelsen en oförändrad utdelning om 2,70 kronor per aktie (2,70), motsvarande 61 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten 2023.

Utdelning och direktavkastning

* Enligt styrelsens förslag

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail