Kompetensutveckling

Hufvudstadens mål är att ha branschens mest professionella och kompetenta medarbetare. Vi vill att du som jobbar hos oss ska utnyttja din fulla potential, stärkas i din roll och kunna utvecklas i din karriär. Därför arbetar vi för att alla våra medarbetare ska underhålla och utveckla sina kompetenser och kunskaper.
Kompetensutveckling

Gedigen introduktion för dig som nyanställd

Vi satsar på långsiktighet när vi rekryterar nya medarbetare. Som nyanställd erbjuds du ett gediget, individuellt introduktionsprogram anpassat för din roll.

Vi har ett digitalt verktyg där alla nyanställda guidas igenom de delar som är viktiga för att lära känna bolaget.

Personlig utveckling

Hos Hufvudstaden genomför vi årligen medarbetarsamtal med alla medarbetare. Under medarbetarsamtalen diskuteras bland annat mål, måluppfyllelse, värderingar och kompetensutveckling. Vi går igenom Hufvudstadens målsättning och hur just du som medarbetare kan bidra samt vad du behöver för att lyckas med dina arbetsuppgifter. Samtalen ligger till grund för en personlig handlingsplan, som följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Vidareutbildning

Utifrån marknadens efterfrågan och medarbetarnas behov skräddarsyr vi olika utbildningar och seminarietillfällen. Exempelvis inom projektledning, ledarskap och kommunikation samt miljö och hållbarhet.

Internrekrytering och samarbeten

Ett sätt att utvecklas och göra karriär hos oss är att anta nya utmaningar. Vi vill ta tillvara på den interna kompetensen och ge dig som medarbetare möjligheten att utvecklas inom Hufvudstaden. Internrekrytering är en viktig del av vår företagskultur och vi uppmuntrar medarbetarna till att söka nya möjligheter, hitta varierande roller och ta ökat ansvar.

Vi uppmuntrar också våra medarbetare till att delta i projekt som ligger utanför deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta ger ett ökat erfarenhetsutbyte samtidigt som det stärker relationerna mellan olika avdelningar och kompetensområden.

Ledarskapsutveckling

Ledarskap inom bolaget utgår från fyra ledarkriterier. Kriterierna fungerar som ledord i vardagen för våra chefer och vi vill ha ett modigt, inspirerande, framåtriktat och föredömligt ledarskap. Situationsanpassat ledar- och medarbetarskap tillämpas i hela organisationen. Det bidrar till att skapa rätt förutsättningar för att lyckas i en värld som snabbt förändras. Vi prioriterar att kontinuerligt identifiera och utveckla medarbetare med ledaregenskaper. Hufvudstaden satsar medvetet på att låta yngre medarbetare tidigt få möjlighet att växa in i rollen som ledare.

Vi håller löpande ledarskapsutbildningar för våra chefer kring Hufvudstadens ledarskap. En årlig chefskonferens anordnas där det bland annat erbjuds möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera ledarskapsfrågor.

Kontakt

Ulrika Frisk

Chef HR

Skicka mail