Miljöcertifierade fastigheter

Att framtidssäkra våra fastigheter är en självklar del i Hufvudstadens hållbarhetsarbete. Idag är 78% av Hufvudstadens fastigheter certifierade. Målet är att alla fastigheter ska vara miljöcertifierade senast 2025.

 

Hufvudstaden lägger stor vikt vid att erbjuda levande och trygga miljöer för människor. Med hjälp av miljöcertifieringar av byggnader får vi en oberoende bedömning av fastigheterna ut ett hållbarhetsperspektiv och en bekräftelse på att byggnaden uppfyller krav inom bland annat energi, inomhusmiljö och byggmaterial.

Certifieringar för hållbart byggande

Hufvudstaden är medlem i organisationen Sweden Green Building Council, som utvecklar miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Organisationen erbjuder en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda. Målet är att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Miljöcertifiering Miljöbyggnad

Vi arbetar aktivt med att certifiera våra fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Genom Miljöbyggnad får vi en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material.

I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld, där brons motsvarar dagens lagkrav. Fastigheten Oxhuvudet har betyget silver, vilket för en fastighet från 30-talet anses som ett mycket gott resultat. Andra fastigheter som är certifierade är Orgelpipan och Hästhuvudet.

Läs mer om miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council.

BREEAM In Use – Ett miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader

BREEAM In-Use är ett internationellt certifieringssystem för befintliga byggnader. Miljösystemet bedömer och certifierar en byggnads operativa prestanda och bedömning sker av en oberoende tredjepart. Byggnaden bedöms utifrån områdena ledning, material, transport, avfall, vatten, hälsa, förorening, energi samt ekologi.

Inom BREEAM finns det fem olika klassningsnivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Fastigheten Skären 9 i Stockholm har betyget Excellent. Fastigheterna Inom Vallgraven 10:9 (Nordiska Kompaniet i Göteborg) samt Nordstaden 8:24 (Fyran och Femman) i Nordstan i Göteborg har betyget Very Good. Fastigheterna Kåkenhusen 39, Grönlandet Södra 11, Svärdfisken 2, Kvasten 2, Kvasten 6 och Kvasten 9 i Stockholm har betyget Very Good. Även fastigheten Hästen 19 och 20, Spektern 14 (Nordiska Kompaniet i Stockholm) har betyget Very Good. Att Nordiska Kompaniet fått betyget Very Good anses mycket bra för en över hundra år gammal fastighet.

Läs mer om Breeam In Use hos BREEAM.

Energieffektivisering med Greenbuilding

En av certifieringarna som Sweden Green Building Council utfärdar är Greenbuilding. GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med myndighetskraven.

Läs mer om GreenBuilding och certifiering för minskad energianvänding.

Hos Hufvudstaden har vi högt ställda krav på våra tillbyggnadsprojekt. När vi byggde på Femmanhuset i Göteborg uppfyllde de två nya kontorsvåningarna kraven enligt GreenBuilding med 25% lägre energianvändning. 

Packarhuset 4 i Stockholm har Greenbuilding certifiering.