Koncernledning

Koncernledningen består av VD, tre affärsområdeschefer samt cheferna för Ekonomi/Finans, Fastighetsutveckling, Affärsutveckling och Personal.

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör. Verkställande direktör,
anställd 2006. Aktieinnehav per 31 december 2021: 4 000 aktier.

John Lethenström

f 1972. Civilingenjör. Chef Fastighetsutveckling, 
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 december 2021: -

Christine Lindgren

f 1969. Fil kand. Chef Personal,
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 december 2021: -

Kontakt
christine.lindgren@hufvudstaden.se

Fredrik Ottosson

f 1972. Civilingenjör. Chef Affärsområde Göteborg,
anställd 2016. Aktieinnehav per 31 december 2021: 1 000 aktier.

Karl Palm

f 1984. Högskoleingenjör. Chef Affärsutveckling,
anställd 2014. Aktieinnehav per 31 december 2021: 2 000 aktier.

Åsa Roslund

f 1966. Civilekonom. Vice verkställande direktör, Chef Ekonomi och Finans,
anställd 2005. Aktieinnehav per 31 december 2021: 3 000 aktier.

Frida Wijkström

f 1976. Civilingenjör. Chef Affärsområde Stockholm, 
anställd 2018, tidigare anställd 2008-2015. Aktieinnehav per 31 december 2021:-.

 

Bo Wikare

f 1963. Civilingenjör. Vice verkställande direktör, Chef Affärsområde NK, 
anställd 1994. Aktieinnehav per 31 december 2021: 3 062 aktier.