Koncernledning

Koncernledningen består av VD, tre affärsområdeschefer samt cheferna för Ekonomi/Finans, Fastighetsutveckling, Affärsutveckling och Personal.

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör. Verkställande direktör,
anställd 2006. Aktieinnehav per 31 mars 2024: 5 000 aktier.

Kontakt
anders.nygren@hufvudstaden.se

Ulrika Frisk

f 1970. Examen inom HR. Chef HR,
anställd 2022. Aktieinnehav per 31 mars 2024: -

Kontakt
ulrika.frisk@hufvudstaden.se

John Lethenström

f 1972. Civilingenjör. Chef Fastighetsutveckling, 
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 mars 2024: -

Kontakt
john.lethenstrom@hufvudstaden.se

Fredrik Ottosson

f 1972. Civilingenjör. Chef Affärsområde Göteborg,
anställd 2016. Aktieinnehav per 31 mars 2024: 1 000 aktier.

Kontakt
fredrik.ottosson@hufvudstaden.se

Karl Palm

f 1984. Högskoleingenjör. Chef Affärsutveckling,
anställd 2014. Aktieinnehav per 31 mars 2024: 2 000 aktier.

Kontakt
karl.palm@hufvudstaden.se

Åsa Roslund

f 1966. Civilekonom. Vice verkställande direktör, Chef Ekonomi och Finans, anställd 2005. Aktieinnehav per 31 mars 2024: 3 000 aktier.

Kontakt 
asa.roslund@hufvudstaden.se

Frida Wijkström

f 1976. Civilingenjör. Chef Affärsområde Stockholm, 
anställd 2018, tidigare anställd 2008-2015. Aktieinnehav per 31 mars 2024: -

Kontakt
frida.wijkstrom@hufvudstaden.se

Bo Wikare

f 1963. Civilingenjör. Vice verkställande direktör, Chef Affärsområde NK, 
anställd 1994. Aktieinnehav per 31 mars 2024: 3 062 aktier.

Kontakt
bo.wikare@hufvudstaden.se