Koncernledning

Hufvudstadens koncernledning består, förutom VD, av tre affärsområdeschefer samt cheferna för Ekonomi/Finans, Fastighetsutveckling och Personal. Företagsledningen har möten cirka en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor.

Ivo Stopner

f 1962. Civilingenjör. Verkställande direktör,
anställd 1990. Aktieinnehav per 30 juni 2020: 3 000 aktier (eget och via närstående) samt 51 867 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension. Ivo Stopner inklusive familj har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Henrik Andreasson

f 1981. Fil kand. Chef Affärsområde NK, 
anställd 2018. Aktieinnehav per 31 mars 2020: -

 

John Lethenström

f 1972. Civilingenjör. Chef Fastighetsutveckling, 
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 mars 2020: -

Christine Lindgren

f 1969. Fil kand. Chef Personal,
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 mars 2020: -

Kontakt
christine.lindgren@hufvudstaden.se

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör. Chef Affärsområde Stockholm,
anställd 2006. Aktieinnehav per 31 mars 2020: -

Fredrik Ottosson

f 1972. Civilingenjör. Chef Affärsområde Göteborg,
anställd 2016. Aktieinnehav per 31 mars 2020: -

Åsa Roslund

f 1966. Civilekonom. Chef Ekonomi och Finans, 
anställd 2005. Aktieinnehav per 31 mars 2020: -

Bo Wikare

f 1963. Civilingenjör. Tf verkställande direktör fr.o.m 1 oktober 2019,
Vice verkställande direktör, Chef Affärsutveckling, anställd 1994.
Aktieinnehav per 31 mars 2020: 62 aktier.