Mångfald och jämställdhet

Vi tror på att en mångfald av medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder gör Hufvudstaden till ett bättre företag. För oss är jämställdhet självklart och vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Mångfald för en innovativ arbetsplats

Hufvudstadens mål är att skapa en organisation av medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tror på att en mångfald bland våra medarbetare leder till nya perspektiv, kunskaper och ökad innovationsförmågan.

För oss är det viktigt att hitta medarbetare med rätt kompetens oberoende av ålder, funktionsvariationer, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet. Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas på Hufvudstaden och ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Fokus på jämställdhet

För oss är det självklart att män och kvinnor ska ges samma möjligheter. Huvudstaden strävar efter att vara en jämställd organisation och vi arbetar aktivt för att det ska bli så.

Vi har en jämställdhets­ och mångfaldspolicy som hjälper oss att skapa en arbetsplats där olikheter uppmuntras. I vår arbetsmiljöpolicy betonas vikten av att motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi har sedan 2018 en hållbarhetsgrupp där ett av fokusområdena är jämställdhet och mångfald. Tillsammans med gruppen utarbetades en utökad mätning kring jämställdhet i samband med vår medarbetarundersökning 2018.

Här kan du läsa mer om vår medarbetarundersökning och vad medarbetarna tycker om Hufvudstaden som arbetsplats.

Hufvudstadens medarbetare i siffror

  • Vi är ca 153 medarbetare
  • Fördelningen är ca 50 % kvinnor och 50 % män
  • Genomsnittlig anställningstid är 8 år
  • Personalomsättningen är 14 %

Kontakt

Ulrika Frisk

Chef HR

Skicka mail