Hållbarhetsredovisning (GRI)

Vi på Hufvudstaden arbetar aktivt för ett hållbart samhälle. Här hittar du våra hållbarhetsredovisningar för de senaste åren. Välkommen att läsa om vårt hållbarhetsarbete.

Hufvudstaden redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor enligt GRI (Global Reporting Initiative). Vi redovisar enligt GRI standards på Nivå Core. 

Här hittar du det här årets GRI-index och kan söka i arkivet för tidigare rapporter.

GRI-index2023

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2023. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

GRI-index, arkiv

Om Global Reporting Initiative

GRI, Global Reporting Initiative, är det mest erkända och spridda ramverket för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. Detta ramverk ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla.

Här finns mer information om GRI.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail