GRI-index 2019

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2019 samt GRI-Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Generella standardindikationer

 • Organisationsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-1      Organisationens namn ÅR 53
  102-2      Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster ÅR 2, 8, 121
  102-3      Organisationens huvudkontor ÅR 53, 121
  102-4      Verksamhetsländer ÅR 2, 8
  102-5      Ägarstruktur och företagsform ÅR 50-51
  102-6      Marknader ÅR 14-31
  102-7      Organisationens storlek ÅR 2, 4, 53, 110
  102-8      Personalstyrka ÅR 38, 110, 113-114
  102-9      Leverantörskedja ÅR 44
  102-10      Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja ÅR  Inga förändringar
  102-11      Tillämpning av försiktighetsprincipen ÅR 44, 57-58
  102-12      Externa initiativ ÅR 110
  102-13      Medlemskap ÅR 111
 • Strategi och Analys
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-14      Uttalande från högsta beslutsfattare ÅR 6-7
 • Etik och integritet
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-16      Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande ÅR 36-39, 42-43, 110
 • Styrning
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-18      Styrningsstruktur ÅR 42, 92-95
  102-22      Sammasättning av styrelse ÅR 93-97 Gov-Board
  102-24      Nominering av tillsättning av styrelse ÅR 92-93 Gov-Selec
  102-25      Hantering av intressekonflikter ÅR 92-93 Gov-Col
 • Intressentrelationer
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-40      Intressentgrupper ÅR 110
  102-41      Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal ÅR 114
  102-42      Identifiering och urval av intressentgrupper ÅR 110
  102-43      Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter ÅR 110
  102-44      Frågor som lyfts av intressenter ÅR 110
 • Redovisningsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-45      Enheter som ingår i rapporteringen ÅR 84 not 18
  102-46      Process för att definiera redovisningens innehåll ÅR 110-111
  102-47      Väsentliga områden ÅR 111
  102-48      Reviderad information ÅR  Ingen
  102-49      Väsentliga förändringar ÅR 111
  102-50      Redovisningsperiod ÅR 70 not 1
  102-51       Datum för senaste redovisning ÅR  Februari 2019
  102-52      Redovisningscykel ÅR 110
  102-53      Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll ÅR 120
  102-54      Uttalande om att redovisningen följer GRI standarder ÅR 110
  102-55      GRI-index ÅR 115-116
  102-56      Externt bestyrkande ÅR  Redovisning är inte externt bestyrkt.

Specifika standardindikatorer