Det här ärHufvudstaden

Företaget är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen
Introduktion till Hufvudstaden

Hufvudstaden siktarpå en hållbar framtid

Ett ansvarsfullt företagande är en förutsättning för att uppnå långsiktig lönsamhet. Hufvudstaden strävar mot en hållbar utveckling med hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala faktorer.