Ersättningar till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman.

Vid års­stämman 2024 beslutades om en ersättning för styrelsearbetet 2024 om 2 520 000 kronor att fördelas på ledamöterna med undantag för VD Anders Nygren, som inte uppbär någon ersättning för sitt styrelsearbete. Ordföranden erhöll 560 000 kronor och de övriga sju ledamöterna som inte är anställda erhöll 280 000 kronor vardera.