Ersättningar till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman.

Vid års­stämman 2019 beslutades om en ersättning för styrelsearbetet 2019 om 2 205 000 kronor att fördelas på ledamöterna med undantag för VD Ivo Stopner, som inte uppbär någon ersättning för sitt styrelsearbete. Ordföranden erhöll 490 000 kronor och de övriga sju ledamöterna som inte är anställda erhöll 245 000 kronor vardera.