Ersättningar till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman.

Vid års­stämman 2023 beslutades om en ersättning för styrelsearbetet 2023 om 2 430 000 kronor att fördelas på ledamöterna med undantag för VD Anders Nygren, som inte uppbär någon ersättning för sitt styrelsearbete. Ordföranden erhöll 540 000 kronor och de övriga sju ledamöterna som inte är anställda erhöll 270 000 kronor vardera.