Ersättningar till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman.

Vid års­stämman 2021 beslutades om en ersättning för styrelsearbetet 2021 om 2 250 000 kronor att fördelas på ledamöterna med undantag för VD Ivo Stopner, som inte uppbär någon ersättning för sitt styrelsearbete. Ordföranden erhöll 500 000 kronor och de övriga sju ledamöterna som inte är anställda erhöll 250 000 kronor vardera.