Börsvärde

Vid utgången av 2018 uppgick det totala börsvärdet för Hufvudstaden till 33 459 mnkr. Nedan visas en jämförelse mellan de tio största renodlade börsnoterade fastighetsbolagen.
Företag Börsvärde, mnkr
Castellum 44 627
Balder 42 530
Fabege 39 085
Hufvudstaden 33 459
Sagax 24 794
Wallenstam 24 290
Atrium Ljungberg 19 642
Wihlborgs 15 740
Klövern 14 455
Kungsleden 13 738

 

Källa: NASDAQ Stockholm

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail