Medarbetarundersökningar

Hufvudstaden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är engagerade, trivs och mår bra. Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att bland annat ta reda på hur medarbetarna mår och vad de tycker om sin arbetsplats.

Nöjda och stolta medarbetare

Vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över att jobba hos oss. Medarbetarna ska trivas, må bra och känna sig motiverade. För oss är det också viktigt att alla tar eget ansvar och känner sig delaktiga i verksamheten.

Vi utvärderar hur vi upplevs som arbetsgivare genom medarbetarundersökningar. Vi använder EMI – Engagerad Medarbetar Index, som en måttstock för att mäta resultaten från gång till gång. I undersökningen ställer vi frågor om hur man trivs och upplever arbetsplatsen.

Våra medarbetarundersökningar har haft höga svarsfrekvenser och visar kontinuerligt goda resultat. Det är vi i vår tur väldigt stolta över.

Resultat av medarbetarundersökningen

Resultatet i den senaste medarbetarundersökningen visar ett högt Nöjd Medarbetar Index. Svaren visar bland annat på att vi har medarbetare som:

  • Är stolta över att arbeta på Hufvudstaden.
  • Är nöjda med Hufvudstaden som arbetsgivare.
  • Är nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation.
  • Har stort förtroende för chefen och koncernledningen.

Antalet medarbetare som är stolta över att arbeta på Hufvudstaden har varit på en hög nivå under flera år. Hållbara, friska medarbetare som trivs är en viktig del av ett hållbart och lönsamt företag.

Insatser för friskvård och hälsa

Hos Hufvudstaden bryr vi oss om våra medarbetares hälsa. Vi erbjuder regelbundna hälsokontroller, arrangerar gemensamma friskvårdsaktiviteter och delar ut friskvårdsbidrag. Vi gör hälsokartläggningar för att säkra att våra medarbetare mår bra. Vi tror att detta bidrar till att vi får hållbara medarbetare, något som bevisas av vår låga frånvarostatistik.

Läs mer om våra satsningar på friskvård och hälsa.

Kontakt

Ulrika Frisk

Chef HR

Skicka mail