Lina Ahlström, Projektledare fastighetsutveckling

Lina Ahlström arbetar som projektledare och tillförordnad projektchef inom Fastighetsutveckling i Göteborg. Lina är en energirik person som gärna delar med sig av sina kunskaper.
"Det som lockade med Hufvudstaden var att vi hela tiden jobbar med kvalitet, och att man gör projekten full ut"

Lina Ahlström började som projektledare på Fastighetsutveckling och har nu blivit tillförordnad projektchef för några av våra fastigheter i Göteborg. Vi har flera spännande utvecklingsprojekt i och omkring våra fastigheter och områden som Lina är involverad i.

Läs mer om våra projekt här.