Inom Vallgraven – Kvarteret Johanna, Göteborg

Ett av Hufvudstadens större projekt är utvecklingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg.

Sammanfattning

I hjärtat av Göteborg, ett stenkast från Centralen, i området Fredstan ligger kvarteret med fastighetsbeteckningen ”Inom Vallgraven 12”. Det är ett kvarter som består av fyra befintliga fastigheter samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått tom efter en brand år 2005. Här pågår nu planeringsarbetet inför byggstarten av ett av Hufvudstadens största fastighetsprojekt. Kvarteret kommer att tillföras moderna, flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler som stärker och utvecklar staden och regionen. När om- och nybyggnationerna är klara kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 kvadratmeter BTA, varav ca 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor.

Byggstart är planerad till början av år 2022.

Kvarteret Johanna

Johanna Södra hamngatan

Hufvudstaden har döpt projektet till Kvarteret Johanna. Namnet kommer från statyn ”La Semeuse” som i folkmun kallas ”Johanna i Brunnsparken” och som sedan även gav namn till den legendariska restaurangen Johanna som en gång låg i kvarteret. Restaurang Johanna var en gastronomisk pionjär vars rykte fortfarande präglar kvarteret.

Kvarteret Johanna ska vara en modern, öppen och inspirerande plats och kommer vara en del av nya Fredstan.

 

Syfte med projektet

Utvecklingen av Kvarteret Johanna (Inom Vallgraven 12) syftar till att skapa en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler. Det innebär att många nya arbetsplatser tillförs området vilket i sin tur kan bidra till en mer levande och trygg stadskärna. Visionen är att kvarteret ska innehålla ett handelsutbud som stärker och värnar områdets lokala aktörer samtidigt som de kulturbärande funktionerna och de icke kommersiella mötesplatserna ska bevaras och utvecklas.

En ny detaljplan

Hösten 2019 antogs en ny detaljplan för kvarteret. Den hade tagits fram i ett nära samarbete mellan Göteborgs stadsbyggnadskontor och Hufvudstaden. Detaljplanen ger möjlighet att utveckla kvarteret och på ett varsamt sätt göra om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader i kvarteret bevaras.

Kvarteret kommer att få större volymer som anpassas till den befintliga miljön genom en smygande påbyggnadsteknik med hög arkitektonisk ambition och kvalitet i detaljer. Dessutom tillförs volymer då den så kallade ”Johanna-tomten” som stått obebyggd sedan en brand 2005 får ett nytt hus. Ytterligare en nybyggnation planeras i korsningen Drottninggatan och Fredsgatan där befintlig byggnad kommer ersättas med en ny. Den nya fastigheten ger gatukorsningen, och framförallt den lite mörka och tysta Drottninggatan, en vitalisering då fastighetens moderna lokaler kan attrahera fler intressanta företag och varumärken till Göteborgs city.

Hållbarhet

I linje med Hufvudstadens hållbarhetsarbete så kommer kvarterets samtliga kontorsytor uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good alternativt Excellent. Redan nu är certifieringsprogrammet klart och skräddarsytt för att kvarteret ska nå så högt som möjligt.

För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer fastigheternas bottenvåningar att utvecklas så att fler butiker och mötesplatser, som t ex caféer och restauranger, kan ge liv till gatorna. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta fram till Östra Larmgatan och Drottninggatan. Planförslaget följer Program Sydöstra citys vägledande kriterier för stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljö.

Målet är att det ombyggda kvarteret Johanna ska ge de bästa förutsättningarna för handel och företagande i centrum.  Byggstart är planerad till början av år 2022.

Vision Fredstan

Fredstan är kvarteren runt Fredsgatan, mitt i centrala Göteborg. Redan idag är det en självklar destination för shopping, umgänge, mat och mode då cirka 8 miljoner människor passerar genom området varje år. Samtidigt finns potential att göra Fredstan till ett ännu starkare cityhandels-område.

Tillsammans med Vasakronan, kommunen och övriga fastighetsägare, har därför Hufvudstaden tagit initiativ till att ytterligare stärka den befintliga blandstaden. Vår målbild är att genom samverkan, skapa en ännu mer levande gatumiljö med varierad shopping, naturliga mötesplatser med restauranger och caféer samt nya och inbjudande promenadstråk längs med vattnet. Vi vill ge göteborgarna ännu fler anledningar att ha Fredstan som sin självklara shoppingdestination.

Läs mer på www.fredstan.se

Fredrik Ottosson

Chef affärsområde Göteborg

031-710 21 25

E-mail

Louise Kihlberg

Marknad och kommunikationschef

08-762 90 86

E-post