Ett av Hufvudstadens större projekt är utvecklingen av Kvarteret Johanna. Med fastighetsbeteckningen ”Inom Vallgraven 12”, ligger kvarteret mitt i centrala Göteborg. Ett stenkast från Centralen, i området Fredstan.

Hufvudstaden presenterar Kvarteret Johanna


Sammanfattning

I hjärtat av Göteborg, ett stenkast från Centralen, i området Fredstan ligger kvarteret med fastighetsbeteckningen ”Inom Vallgraven 12”. Det är ett kvarter som består av fyra befintliga fastigheter samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått tom efter en brand år 2005. Kvarteret kommer att tillföras moderna, flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler som stärker och utvecklar staden och regionen. När om- och nybyggnationerna är klara kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 kvadratmeter BTA, varav ca 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor.

Under hösten 2021 har förberedande arbeten som grundförstärkningar genomförts och i december blev bygglovet klart. Byggstart för projektet blir under våren 2022 och beräknas pågå fram till år 2025.

Kvarteret Johanna

Hufvudstaden har döpt projektet till Kvarteret Johanna. Namnet kommer från statyn ”La Semeuse” som i folkmun kallas ”Johanna i Brunnsparken” och som sedan även gav namn till den legendariska restaurangen Johanna som en gång låg i kvarteret. Restaurang Johanna var en gastronomisk pionjär vars rykte fortfarande präglar kvarteret.

Kvarteret Johanna ska vara en modern, öppen och inspirerande plats och kommer vara en del av nya Fredstan.

Vision

Utvecklingen av Kvarteret Johanna (Inom Vallgraven 12) syftar till att skapa en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler. Det innebär att många nya arbetsplatser tillförs området vilket i sin tur kan bidra till en mer levande och trygg stadskärna.

Visionen är att kvarteret ska innehålla ett handelsutbud som stärker och värnar områdets lokala aktörer samtidigt som de kulturbärande funktionerna och de icke kommersiella mötesplatserna ska bevaras och utvecklas.

Preliminär tidplan

Höst 2021

Förstärkning av äldre delar

Förstärkning av äldre delar

Under hösten 2021 har förberedande arbeten som grundförstärkningar genomförts och i december blev bygglovet klart.

Förberedande arbeten

Januari - Juni 2022

Förberedande arbeten

Förberedande arbeten

Kvarteret kommer att få större volymer som anpassas till den befintliga miljön. En nybyggnation planeras i korsningen Drottninggatan och Fredsgatan där befintlig byggnad kommer att ersättas med en ny.

Stomme på östra påbörjas

Höst 2022-vår 2023

Stomme på östra påbörjas

Stomme på östra påbörjas

För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer fastigheternas bottenvåningar att utvecklas så att fler butiker och mötesplatser, som t ex caféer och restauranger, kan ge liv till gatorna. 

Grundläggning

Höst 2022 – Vår 2024

Grundläggning

Grundläggning

Nya källarvåningar skapas under fastigheten 12:11/västra delen.

Tätt hus påbyggnationen, östra

2023

Tätt hus påbyggnationen, östra

Stomme på västra påbörjas

2024

Stomme på västra påbörjas

Stomme på västra påbörjas

Arbete med stommen på den sk Johanna-tomten, västra delen, påbörjas.

Tätt hus nybyggnaden, västra

2025

Tätt hus nybyggnaden, västra

Tätt hus nybyggnaden, västra

Tätt hus på den nya byggnationen på 12:11, västra delen.

Anpassningar till hyresgäster

Vinter 2025

Anpassningar till hyresgäster

Anpassningar till hyresgäster

Hyresgästanpassningar kommer att ske löpande i projektet så snart det är möjligt med hänsyn till övriga förutsättningar i projektet. Inflyttning beräknas under 2025/2026.

Fakta

2021

Projektstart

44 000

Totalt kvm

2025-26

Klart för inflytt
Adresser Drottninggatan 50-52,54-60
Södra Hamngatan 45, 49-57
Östra Larmgatan 1
Fredsgatan 2-4
Totalentreprenad NCC

En ny detaljplan

Hösten 2019 antogs en ny detaljplan för kvarteret. Den hade tagits fram i ett nära samarbete mellan Göteborgs stadsbyggnadskontor och Hufvudstaden. Detaljplanen ger möjlighet att utveckla kvarteret och på ett varsamt sätt göra om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader i kvarteret bevaras.

Kvarteret kommer att få större volymer som anpassas till den befintliga miljön genom en smygande påbyggnadsteknik med hög arkitektonisk ambition och kvalitet i detaljer. Dessutom tillförs volymer då den så kallade ”Johanna-tomten” som stått obebyggd sedan en brand 2005 får ett nytt hus.

Ytterligare en nybyggnation planeras i korsningen Drottninggatan och Fredsgatan där befintlig byggnad kommer ersättas med en ny. Den nya fastigheten ger gatukorsningen, och framförallt den lite mörka och tysta Drottninggatan, en vitalisering då fastighetens moderna lokaler kan attrahera fler intressanta företag och varumärken till Göteborgs city.

Pressmeddelanden & artiklar

  Hållbarhet

  I linje med Hufvudstadens hållbarhetsarbete så kommer kvarterets samtliga kontorsytor uppfylla den internationella certifieringen BREEAM-SE, nivå Very Good alternativt Excellent. Redan nu är certifieringsprogrammet klart och skräddarsytt för att kvarteret ska nå så högt som möjligt.

  För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer fastigheternas bottenvåningar att utvecklas så att fler butiker och mötesplatser, som t ex caféer och restauranger, kan ge liv till gatorna. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta fram till Östra Larmgatan och Drottninggatan. Planförslaget följer Program Sydöstra citys vägledande kriterier för stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljö.

  Målet är att det ombyggda Kvarteret Johanna ska ge de bästa förutsättningarna för handel och företagande i centrum.

  Fredstan

  Fredstan är kvarteren runt Fredsgatan, mitt i centrala Göteborg. Redan idag är det en självklar destination för shopping, umgänge, mat och mode då cirka 8 miljoner människor passerar genom området varje år. Vi vill ge göteborgarna ännu fler anledningar att ha Fredstan som sin självklara destination.

  Läs mer om Hufvudstadens statsning på området Fredstan och på www.fredstan.se.

  Kartvy

  Toppmoderna unika kontor

  På Göteborgs mest centrala och attraktiva läge skapar vi flexibla och effektiva kontorslokaler med inredning och materialval av bästa möjliga kvalitét.

  Kontakt

  Fredrik Ottosson

  Chef affärsområde Göteborg

  031-710 21 25

  Skicka mail

  Anna Gustafsson

  tf Pressansvarig

  08-762 90 00

  Skicka mail