Hufvudstaden utvecklar Kvarteret Johanna i Göteborg och väljer NCC som totalentreprenör

Entré Södra Hamngatan

I Fredstan i hjärtat av Göteborg, ett stenkast från Centralen, ligger Hufvudstadens kvarter Johanna*, bestående av fyra befintliga byggnader samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått obebyggd efter en brand. Nu inleds ett stort utvecklingsprojekt där kvarteret på ett varsamt sätt kommer att genomgå både om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras.

Utvecklingen av Kvarteret Johanna är ett av Hufvudstadens största projekt under 2000-talet. Ambitionerna är mycket höga och vi kommer att skapa något helt unikt i detta kvarter. Efter ett mycket gott samarbete med staden under planprocessen känns det nu riktigt bra att vi tecknat ett samarbetsavtal med NCC och kan starta projektet”, säger Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Göteborg, Hufvudstaden.

Stadsdelen Fredstan kommer att tillföras moderna och flexibla butiks- och kontorslokaler som stärker och utvecklar citykärnan. Totalt kommer kvarteret att inrymma ca 44 000 kvm, varav ca 22 000 kvm helt nybyggda ytor. Under 2021 görs vissa förberedelser i fastigheterna och i början av 2022 startar ombyggnationen. Hela projektet ska vara klart under slutet av 2025.

Det här projektet är stort, innehåller många komplexa delar och ska dessutom utföras mitt i centrala Göteborg. Det ställer höga krav på oss som entreprenörer och vi ser fram emot att nu förverkliga detta tillsammans med Hufvudstaden”, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden. 
 

Stockholm den 19 maj 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

* Kvarteret Johanna har fastighetsbeteckningarna Inom Vallgraven 12:10 och 12:11.

Frågor hanteras av:
Anna Gustafsson, tf pressansvarig, anna.gustafsson@hufvudstaden.se telefon 070-710 74 12.


  Pressmeddelande Hufvudstaden utvecklar Kvarteret Johanna i Göteborg och väljer NCC som totalentreprenör