DelårsrapportQ4

Bokslutskommuniké 2020
Läs rapporten Ladda ner PDF

Kontakter

Finansiella mål och nyckeltal, Q4 2019

973 mnkr

Nettovinst

83%

Utdelningsandel

+62%

Soliditet

135

Antal anställda

2 024 mnkr

Kontrakterad årshyra

12%

Personalomsättning