Finansiella mål och nyckeltal, Q4 2018

914 mnkr

Nettovinst

83%

Utdelningsandel

+64%

Soliditet

134

Antal anställda

1030 mnkr

Kontrakterad årshyra

8%

Personalomsättning