DelårsrapportQ3

Delårsrapport januari - september 2022
Läs rapporten Ladda ner PDF

Kontakter

Finansiella mål och nyckeltal, Q4 2021

911 mnkr

Nettovinst

58%

Utdelningsandel

+61%

Soliditet

416

Medelantal anställda

2 095 mnkr

Kontrakterad årshyra

574 mnkr

Investeringar i fastigheter*