DelårsrapportQ1

Delårsrapport januari - mars 2024
Läs rapporten Ladda ner PDF

Kontakter

Finansiella mål och nyckeltal, Q4 2023

903 mnkr

Nettovinst

61%

Utdelningsandel

+59%

Soliditet

477

Medelantal anställda

2 381 mnkr

Kontrakterad årshyra

1 238 mnkr

Investeringar i fastigheter*