DelårsrapportQ3

Delårsrapport januari - september 2023
Läs rapporten Ladda ner PDF

Kontakter

Finansiella mål och nyckeltal, Q4 2022

884 mnkr

Nettovinst

62%

Utdelningsandel

+61%

Soliditet

441

Medelantal anställda

2 214 mnkr

Kontrakterad årshyra

966 mnkr

Investeringar i fastigheter*