Ny detaljplan möjliggör påbyggnad av Orgelpipan 7 i Stockholm

Den nya detaljplanen för Orgelpipan 7 har vunnit laga kraft. Nu inleds projektering inför den planerade påbyggnaden av fastigheten som utgör ett helt kvarter invid Centralen i Stockholm. Hufvudstaden siktar på byggstart runt årsskiftet 2026–2027.  

Mellan Centralstationen och T-Centralen, i korsningen av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger Orgelpipan 7. Fastigheten uppfördes 1964 och köptes av Hufvudstaden 1979. Under några år har Hufvudstaden i nära samarbete med Stockholms stads stadsbyggnadskontor och arkitektkontoret Tham & Videgård arbetat med en ny detaljplan som möjliggör en påbyggnad av Orgelpipan 7.

”Området kring Stockholms centralstation kommer genomgå stora förändringar där målet är att förbättra infrastrukturen, skapa en ny stadsdel och göra hela stadsdelen mer trygg och välkomnande. Orgelpipan 7 är en av de befintliga fastigheterna i området som via den nya detaljplanen kan utvecklas och bidra positivt till stadsmiljön”, säger Maria Sahlstrand, enhetschef Norrmalm/Östermalm, planavdelningen på Stockholms stad.

Projektet Orgelpipan 7 består av en påbyggnad med två nya indragna våningsplan som kommer möjliggöra cirka 3 000 kvm uthyrningsbar yta. Byggnadens ursprungliga karaktär bibehålls där de utanpåliggande fönstren med tydliga mörkröda bröstningar kvarstår. Utöver detta omvandlas terrassen mot Mäster Samuelsgatan till en vinterträdgård. Högst upp på påbyggnaden anläggs ett grönt tak, en solcellspark samt regnvattenuppsamling.

”En viktig milstolpe är nådd och vi ser nu fram emot projektering och byggstart om ett par år. Med tillbyggnationen får Orgelpipan 7 nya attraktiva kontorslokaler som kommer locka företag där läget invid tåg, tunnelbana och övriga kommunikationer är prioriterat. Jag vill rikta ett stort tack till Stockholms stad för gott samarbete genom detaljplaneprocessen, säger Karl Palm, chef Affärsutveckling Hufvudstaden.

 

Stockholm den 4 juli 2024
HUFVUDSTADEN AB (publ)

Vid frågor vänligen kontakta:

Anna Gustafsson, tf pressansvarig Hufvudstaden, 070-710 74 12, anna.gustafsson@hufvudstaden.se

240704 Hufvudstaden Orgepipan