Hufvudstaden aktien

Hufvudstaden har två aktieslag, serie A och serie C.

Två aktieslag

Serie A har en röst per aktie och serie C har 100 röster per aktie. Det finns inga begränsningar om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Aktierna av serie A noterades på dåvarande Stockholms Fondbörs 1938  och är idag noterade på listan för Large Cap på Nasdaq Stockholm. Aktierna av serie C  noterades 1998 och avnoterades i slutet av januari 2020 efter begäran från Nasdaq Stockholm.

Antalet utestående aktier uppgår till 202 306 933 varav 194 035 110 utgör A-aktier och 8 271 823 utgör C-aktier. Därutöver innehar Hufvudstaden 8 965 000 A-aktier. Återköpen genomfördes 2003 och 2020.

Handel

Handeln i svenska aktier sker i allt större utsträckning på andra marknadsplatser än Nasdaq Stockholm. Under 2021 skedde 53 procent (47) av handeln i Hufvudstadens aktie på andra handelsplatser än Stockholmsbörsen, till exempel Cboe 41 procent, LSE 6 procent och Turquoise 1 procent.

Omvandlingsförbehåll

Enligt beslut på årsstämman 2001 har i bolagsordningen intagits ett så kallat omvandlingsförbehåll. Detta innebär att C-aktieägare, som så önskar, har rätt att begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. 

 

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail