Hufvudstaden aktien

Hufvudstaden har två aktieslag, serie A och serie C.

Två aktieslag

Serie A har en röst per aktie och serie C har 100 röster per aktie. Det finns inga begränsningar om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Aktierna av serie A noterades på dåvarande Stockholms Fondbörs 1938  och är idag noterade på listan för Large Cap på Nasdaq Stockholm. Aktierna av serie C  noterades 1998 och avnoterades i slutet av januari 2020 efter begäran från Nasdaq Stockholm.

Antalet utestående aktier uppgår till 202 306 933 varav 194 036 207 utgör A-aktier och 8 270 726 utgör C-aktier. Därutöver innehar Hufvudstaden 8 965 000 A-aktier. Återköpen genomfördes 2003 och 2020.

Handel

Under året omsattes sammanlagt 44 miljoner aktier på Nasdaq Stockholm, vilket motsvarar 22 procent (45) av det totala antalet utestående aktier.

Omvandlingsförbehåll

Enligt beslut på årsstämman 2001 har i bolagsordningen intagits ett så kallat omvandlingsförbehåll. Detta innebär att C-aktieägare, som så önskar, har rätt att begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. 

 

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail