Hufvudstaden aktien

Hufvudstaden har två aktieslag, serie A och serie C. Båda aktieslagen är noterade på listan för stora företag på NASDAQ Stockholm.

Två aktieslag

Serie A har en röst per aktie och serie C har 100 röster per aktie. Det finns inga begränsningar om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Aktierna av serie A noterades på dåvarande Stockholms Fondbörs 1938 medan aktierna av serie C noterades 1998.

Antalet utestående aktier uppgår till 206 265 933 varav 197 990 869 utgör A-aktier och 8 275 064 utgör C-aktier. Därutöver innehar Hufvudstaden 5 006 000 A-aktier. Någon förändring har inte skett sedan 2003 då återköpet genomfördes.

Handel

Hufvudstadens aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas på flera olika handelsplatser. De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, Bats, LSE och Turquoise. 

Omvandlingsförbehåll

Enligt beslut på årsstämman 2001 har i bolagsordningen intagits ett så kallat omvandlingsförbehåll. Detta innebär att C-aktieägare, som så önskar, har rätt att begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under året har ingen sådan omvandling skett.

 

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail