Miljöarbete

I allt vi gör, stort som smått, försöker vi ständigt göra bättre miljöval. Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra vår verksamhet för att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar värld.

Hufvudstadens största miljöpåverkan är den energin som används för att driva våra fastigheter. Därför arbetar vi långsiktigt med att minska energianvändningen och därmed också minska klimatutsläppen.

Att minska miljöpåverkan i vardagen

I allt vi gör försöker vi ständigt göra bättre miljöval. Så långt det är möjligt använder vi miljöanpassade produkter och vi delar med oss av våra kunskaper till våra hyresgäster, till exempel när det gäller källsortering av avfall och energismart belysning.

Våra prioriterade områden

Energieffektivisering, avfallshantering och miljöanpassat byggande är några av
våra mest prioriterade områden.

Energi och klimat

Vi arbetar aktivt med att effektivisera användningen av energi och göra goda val
för miljön. Bland annat arbetar vi med projekt för att energieffektivisera belysning
och ventilation. Vi byter ut fönster och arbetar med värmeåtervinning. Installation
av solceller på taken och laddplatser för elbilar i våra garage är också satsningar
för att bidra till mer hållbara lösningar i vardagen.

Här kan du läsa mer om våra satsningar på energi och klimat

Avfallshantering

Både Hufvudstaden och våra hyresgäster ser återvinning av avfall som en
viktig hållbarhetsfråga. Vi ser till att effektivisera och samordna
avfallshanteringen hos våra hyresgäster. I våra egna byggprojekt arbetar vi
aktivt med att minska, återvinna och återanvända det avfallet som uppstår.

Så här jobbar Hufvudstaden med avfallshantering

Miljöanpassat byggande

Byggprojekt och renoveringar är också ett prioriterat område. Hufvudstaden ställer
därför en rad miljökrav på de byggprodukter som används. Utöver detta skapar vi
långsiktigt hållbara lösningar som är flexibla och lätt kan anpassas efter
hyresgästers olika krav. Vi gör ett aktivt val av produkter med hänseende på
livslängd och kvalitet.

Mer om miljöanpassat byggande hittas här.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail