Miljö och klimat i våra fastigheter

För att spara el måste vi alla hjälpas åt att minska elförbrukningen, med små medel kan vi alla göra något. Vi på Hufvudstaden tar vårt ansvar och vi jobbar ständigt med att hitta hållbara lösningar för att minska elförbrukningen. Tillsammans med våra hyresgäster spar vi el.

Vi får ofta frågor om vad vi gör för att minska energianvändningen i våra fastigheter, och vad våra hyresgäster göra för att minska elförbrukningen på sina kontor.

Mycket energi går åt på natten av lampor, datorer och skärmar som är påslagna trots att de inte används. Värme och kyla regleras centralt i fastigheten med hänsyn till temperaturen utomhus. Alla fastigheter har olika förutsättningar för värme- och ventilationssystem.

Fastighetsbranschen generellt står för 40 procent av Sveriges energiförbrukning. Vi är därmed en del av problemet, men vi kan också vara del av lösningen genom effektiva åtgärder.

Vad gör vi på Hufvudstaden för att minska elförbrukningen? 

 • Optimerar ventilationssystem. Vi slår på ventilationen senare på morgonen och stänger av tidigare på kvällen. Vi räknar med att det ska ha mycket liten påverkan på luftkvaliteten under normal kontorstid.  
 • Reglering av temperaturen. Två graders temperatursänkning sparar cirka 10% av uppvärmningsenergin. Vi kommer som första steg att undersöka om vi kan sänka värmen under tider då det är tomt eller få personer på plats i fastigheterna. 
 • Belysning i allmänna utrymmen. Vi använder idag lågenergi- och ledbelysning som är energisnåla, i alla våra fastigheter. Detta är en självklarhet i våra ny- och ombyggnationer.
 • Närvarodetektering i allmänna utrymmen. Ett system för att elen bara används när någon rör sig i lokalerna. Vi kompletterar kontinuerligt med denna funktion på fler platser i våra fastigheter. 
 • Belysning i entréer. Belysningen i fastigheternas entréer kommer inte att släckas på kvällar och nätter då det är en säkerhetsfråga. Alla ska känna sig trygga när de rör sig in och ut ur våra fastigheter under hela dygnet.

Vad kan våra hyresgäster göra för att spara el på arbetsplatsen?

Gå en runda på arbetsplatsen på kvällen för att se vilken teknisk utrustning som står på och vilka lampor som fortfarande lyser. Med hjälp av tipsen nedan kan vi tillsammans minska elförbrukningen.

Elektronik

 • Ställ in energisparläge på datorerna i stället för skärmsläckare. Skrivare kan också ställas in på energisparläge under perioder då de inte används. 
 • Stäng av datorn och bildskärmar helt när den inte används under längre tid. 
 • Använd grenuttag vid skrivborden för att enkelt kunna stänga av all elektronik samtidigt.  
 • Dra ut mobilladdaren ur eluttaget när den inte används. En mobilladdare kopplat till ett eluttag förbrukar cirka 5 watt även när den inte laddar telefonen.  
 • Gå i trappor i stället för att använda hissen. Utmana dina kollegor, det är bra både för hälsan och sparar el.

Belysning

 • Se till att belysningen bara är på där det behövs.  
 • Undersök om ni kan installera timer och/eller rörelsedetektorer på lampor.  
 • Installera rörelsedetektorer som känner av när någon går in i ett rum.
 • Släck när ni lämnar konferensrum, toaletter eller andra rum som bara används under vissa tider på dagen.
 • Byt till lågenergi- och/eller ledbelysning där det är möjligt.

Inomhusklimat

 • Tänk på att inte vädra i onödan. Öppna fönster på vintern drar mycket energi.  
 • Täck inte för radiatorer med möbler och ställ inte in egna elradiatorer.  
 • Använd solskydd för fönster i så hög utsträckning som möjligt. Solavskärmning kan minska solinstrålningen med upp till 90 procent.

Kontakta oss

Ser ni möjligheter till optimeringar av elanvändningen, men är inte riktigt säkra på hur ni ska göra? Eller ser ni fler möjligheter till hur vi tillsammans kan minska vår elanvändning? Välkomna att höra av er till kundservice.

Varje kilowattimmeräknas

Energimyndigheten uppmanar alla att hjälpas åt. Ta del av deras kampanj.