Våra affärsområden

Den operativa verksamheten är organiserad i tre affärsområden; Stockholm, Göteborg och NK.

Våra affärsstödjande funktioner Ekonomi/Finans, Personal, Fastighetsutveckling, och Affärsutveckling stödjer den operativa organisationens verksamhet. Vi driver även en egen parkeringsrörelse i dotterbolaget Parkaden AB.

Organisationsschema

Organisationsschema

Koncernledning

Hufvudstadens koncernledning består, förutom VD, av tre affärsområdeschefer samt cheferna för Ekonomi/Finans, Fastighetsutveckling, Personal och Affärsutveckling.

Mer information om koncernledningen samt presentation av styrelsen finns under bolagsstyrning.