Värderingar

Hufvudstadens företagskultur präglas av ett starkt medarbetarengagemang med en tydlig och väl förankrad värderingsgrund, som genomsyrar allt vi gör.

Värderingarna är vårt viktigaste verktyg för att leda och styra verksamheten i riktning mot företagets vision och mål. De är också en förutsättning för att kunna driva verksamheten mot ett ansvarsfullt företagande. Våra kärnvärden är: kvalitet, ärlighet, lyhördhet och engagemang.

Kvalitet

Vi ska tillhandahålla den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig. Det gäller såväl vårt fastighetsbestånd och serviceutbud som våra kundrelationer och våra interna samarbetsformer.

"Vi tänker långsiktigt"

För oss är det viktigt med rätt kvalitet. Det innebär att tillhandahålla den kvalitet som kunden förväntar sig inom ramen för vår affärsidé. Det gäller såväl vårt fastighetsbestånd och serviceutbud liksom våra kundrelationer och interna samarbetsformer. För att främja kvalitet värnar vi ett långsiktigt perspektiv. Vi agerar istället för att reagera, i syfte att utveckla verksamheten och förebygga problem. 

"Vi verkar för att överträffa förväntningar genom hållbara lösningar i hela verksamheten"

Ärlighet

Vi agerar alltid professionellt och är pålitliga. Det innebär att vi står för vårt ord och lever upp till våra överenskommelser. 

För oss är ett ärligt uppsåt grunden för framgångsrika affärer och långsiktiga relationer. Vi agerar alltid professionellt och är pålitliga. Det innebär att vi står för vårt ord och lever upp till våra överenskommelser. Vi är raka och ärliga kollegor emellan och värnar en stämning där alla kan framföra sina åsikter och stå för sina tankar och idéer.

"Vi bygger långsiktigt förtroende genom att stå för vårt ord"

Lyhördhet

Vi är lyhörda och öppna för intryck från vår omvärld. Särskilt viktigt är att vi lyssnar på våra kunders behov och strävar efter att alltid ligga steget före.

"Vi lyssnar och lär"

Vi är lyhörda och öppna för intryck från vår omvärld och våra kollegor och tar aktivt till oss och utvärderar nya idéer. Vi anstränger oss för att se våra kollegors behov av stöd och omtanke och ställer upp för varandra. Vi är lyhörda för våra kunders behov och strävar efter att alltid ligga steget före.

"Vår omvärld inspirerar oss till att bevara och utveckla våra affärer och relationer"

Engagemang

Vi engagerar oss för verksamheten i dess helhet. Det innebär att vi också engagerar oss i våra kunders och affärspartners verksamhet och framgång.

"Stolthet, vilja och intresse är grunden i vår organisation"

Vi är stolta över vår historia och våra framgångar och engagerar oss för verksamheten i sin helhet. Vi ser oss som en viktig samarbetspartner till våra kunder och är aktivt intresserade av deras verksamhet och framgång. Vi intresserar oss för våra kollegor, gläds åt deras framsteg och hjälper varandra att utvecklas och lyckas.