Kamerabevakning


Hufvudstaden har laglig grund i ett berättigat intresse med all kamerabevakning som sker i och runt våra fastigheter. Detta med hänsyn till säkerhet, ordning och förebyggande av brott. Som huvudregel gallras inspelat material efter max fyra veckor, enligt Fastighetsägarna och SABOs vägledning för kamerabevakning, som anses vara god sed på marknaden.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.