Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Hufvudstaden på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Information om missförhållanden kan lämnas via vår Visselblåsningstjänst. Tjänsten erbjuder total anonymitet och högsta sekretess. Inkommande ärenden granskas, inom 24 timmar närmast helgfria vardag från att anmälan är gjord. 

Du kan lämna din anmälan via webb,  post eller telefon till vår externa och oberoende aktör för visselblåsningsärenden.
Använd Hufvudstadens företagskod: tsd612

Anmälan vi webb: wb.2secure.se
Anmälan via telefon: 0771 779977
Anmälan via brev: 2Secure, Box 140, 221 00 Lund