Insynshandel


Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Hufvudstaden och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Hufvudstadens aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Det är således endast transaktionerna som kommer att anmälas till Finansinspektionen och de har inte längre en förteckning över insiders innehav. 

Länk till Hufvudstadens insynsregister hos Finansinspektionen.

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail