Säkerhet


Nödutrymning och brandskydd

Som hyresgäst ansvarar du själv för brandskydd och utrymningsplan för kontoret enligt lagen om skydd mot olyckor. Om du behöver hjälp kan du vända dig till biträdande förvaltare som då kan förmedla kontakt med brandskyddskunnig person. Nedan finner du vår manual för nödutrymning och brandskydd.

Manual för nödutrymning och brandskydd

Bevakning

Ett bevakningsbolag går ronder i våra fastigheter nattetid. De kontrollerar att skalskyddet är intakt, stänger dörrar och rapporterar dagligen avvikelser.

Kontakt Stockholm
Väktarservice på telefon 08-762 99 99

Kontakt Göteborg
Kundservice på telefon 031-710 21 10

Hissar

Alla hissar har en trygghetstelefon. Den går direkt till hissfirman eller till en larmoperatör som i sin tur larmar hissfirman om någon sitter fast i hissen.

Om du fastnar i hissen: Tryck in larmknappen och håll den intryckt minst 15 sekunder, då kommer du till en larmoperatör eller hissfirman.

Vid varuleveranser och flytt ber vi dig kontrollera hur stor och tung last hissen tål. Detta står i hisskorgen. Vid fel på hissen kontakta vår kundservice för snabbast hjälp.

Snöskottning

Hufvudstaden har ett snöskottningsavtal och rutiner för att bevaka risken för nedfallande snö och is. På så sätt kan vi åtgärda i tid. Om du trots detta ser snö och istappar som riskerar att falla ned ber vi dig kontakta kundservice.

Kontakt

Kundservice

Ann-Mari Boström, Lars Orrvik och Maria Johansson.

08-762 90 10 & 031-710 21 00

Skicka e-post