Vår verksamhet

Hufvudstaden har lokaler i Stockholms och Göteborgs mest attraktiva affärslägen med närhet till allt. Genom vårt fastighetsbestånd och vår närhet till kunden kan vi erbjuda företag centralt läge, hållbara lokalanpassningar och möjlighet att expandera i våra fastigheter.

Värdet i att sitta centralt

En avgörande del av vårt erbjudande är att vi kan tillhandahålla lokaler i allra bästa läge. Som kund hos oss kommer man nära sina kunder och samarbetspartners samt kommunikationsknutpunkter. Det finns också större möjligheter till att rekrytera rätt medarbetare och profilera sitt företag och sitt varumärke.

Möjlighet att växa

Då Hufvudstaden har sitt fastighetsbestånd koncentrerat till city i Stockholm och Göteborg och ofta äger hela kvarter kan vi erbjuda våra kunder expansionsmöjligheter. Om behovet uppstår kan vi låta våra kunder växa och uppta mer lokalyta - fortfarande i samma område.

Egen förvaltning för effektivare underhåll

Det som är mindre vanligt för ett fastighetsbolag är att vi har egen förvaltning av fastigheterna och att vi själva projektleder våra renoverings- och byggnadsprojekt. Detta tillsammans med att vi äger våra fastigheter långsiktigt ger oss en ingående och speciell kunskap om hur vi sköter om fastigheterna på bästa sätt. Vi kan därför också effektivt anpassa lokaler efter nya behov.

Finns alltid på gångavstånd

Hufvudstaden kan erbjuda en hög servicegrad då vår egen personal finns på gångavstånd från sina kunder. Därför kan vi vara flexibla och personliga i våra möten med hyresgäster. Det innebär också att vi är snabba och effektiva i dagliga samt akuta serviceärenden.